Poziv k zbiranju predlogov

Avtor: Maska

Svet zavoda Maska objavlja poziv k zbiranju predlogov za imenovanje odgovornega urednika oz. urednice založniškega programa zavoda Maska. Založniški program zavoda Maska obsega izdajanje časopisa za scenske umetnosti Maska, knjižnih zbirk Transformacije in Mediakcije ter posebnih izdaj.


Svet zavoda imenuje odgovornega urednika oz. urednico za celotno področje založništva.

Odgovorni urednik oz. urednica odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter za organizacijo distribucije in promocijo založniške dejavnosti v javnosti.

Odgovorni urednik oz. urednica je lahko oseba, ki:

-          izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (19. člen),

-          ima uredniške, organizacijske in menadžerske izkušnje in sposobnosti (obvezno dokazilo: življenjepis s podrobno navedbo delovnih izkušenj in bibliografijo)

-          predloži program in koncept uredniškega dela.

Odgovornega urednika oz. urednico medija imenuje svet zavoda za mandatno dobo 5 let.

Kandidati oz. kandidatke morajo predložiti program in koncept uredniškega dela v katerem morajo opredeliti:

- vizijo delovanja in razvoja založniškega programa v naslednjih 5 letih

- konkreten program in koncept uredniškega dela za Masko, časopis za scenske umetnosti za leti 2011 in 2012

- konkreten program za knjižni zbirki Transformacije in Mediakcije za leto 2012

- strukturo, sestavo in način delovanja uredništva

- jezik v katerem bo revija izhajala

- umestitev revije v domači in mednarodni prostor

- povezavo z drugimi dejavnostmi zavoda Maska (izobraževanje, umetniška produkcija)

- ciljno publiko

- distribucijo

- načine financiranja

Kandidati oz. kandidatke morajo aktivno obvladati angleški jezik.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije odgovornega urednika oz. urednice, program in koncept uredniškega dela ter življenjepis naj kandidati  oz. kandidatke pošljejo v tiskani obliki na naslov:

- Maska, Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Kandidati oz. kandidatke pošljejo celotno prijavo tudi po elektronski pošti na naslov:

- info@maska.si

Kandidati oz. kandidatke se lahko o založniški dejavnosti in delu urednika založniškega programa seznanijo na informativnih pogovorih še pred oddajo njihove vloge v naslednjih terminih:

- torek 12. oktobra in 19. oktobra 2010 med 13. in 14. uro v prostorih zavoda Maska, Metelkova 6, Ljubljana.

Rok za oddajo predlogov je 2. november 2010. Svet zavoda Maska bo imenoval novega odgovornega urednika oz. urednico predvidoma do 15. novembra 2010. Kandidati oz. kandidatke bodo o izboru pisno obveščeni najpozneje v roku 14 dni od sprejete odločitve Sveta zavoda Maska.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/poziv-k-zbiranju-predlogov