Ministrstvo za kulturo objavilo štiriletni programski razpis

Avtor: STA

Ministrstvo za kulturo je v petek objavilo razpis za izbor javnih kulturnih programov s področij glasbenih, intermedijskih, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti, ki bodo izvedeni v obdobju od leta 2022 do vključno leta 2025. Okvirna vrednost sredstev znaša 3,817 milijona evrov. Rok za prijavo je 11. oktober.


Foto: Pixabay

Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s podporo programom izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.

Kot piše v besedilu razpisa, bo izbranih največ 34 javnih kulturnih programov, "ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture".

Razpisna področja so uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti. Izvajalec na razpisu izbranega programa je upravičen do sofinanciranja opredeljenih stroškov za izvedbo programa – splošnih stroškov delovanja, stroškov dela zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov nakupa opreme in investicijskega vzdrževanja, vezanih na izvedbo programa. Podrobnosti so razdelane v besedilu razpisa.

Rok za prijavo na štiriletni programski razpis za obdobje 2022-2025 je 11. oktober. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev zanj je 3.817.000 evra na letni ravni. Sredstva se po zapisu v razpisu zagotovijo iz posameznih postavk - za uprizoritvene umetnosti (1.140.000 evrov), glasbo (1.420.000 evrov), vizualne umetnosti (850.000 evrov) in intermedijske umetnosti (407.000 evrov).

Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 15. oktobra.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/ministrstvo-za-kulturo-objavilo-stiriletni-programski-razpis