Razpis za prijavo predstav na 52. Teden slovenske drame

Avtor: PGK

Prešernovo gledališče Kranj kot organizator Tedna slovenske drame vabi producente k prijavi uprizoritev za 52. Teden slovenske drame, ki bo od 27. marca do predvidoma 7. aprila 2022. Producenti pošljejo izpolnjene prijavnice najpozneje do 31. oktobra 2021.


Pravico do prijave predstav imajo vsa gledališča, gledališke skupine in samostojni gledališki ustvarjalci. Prijavijo lahko predstave oziroma avtorske gledališke projekte, nastale na osnovi slovenskih besedil in premierno uprizorjene med 1. januarjem in 31. decembrom 2021. S prijavo soglašajo, da bodo predstavo razen v izjemnih primerih izvedli na enem od prizorišč v Kranju.

Dramatizacije in priredbe, nastale na osnovi dramskih besedil tujih avtorjev, na festivalu ne morejo sodelovati. Selektor izbira med predstavami, ki so namenjene odraslemu občinstvu (15 +).

Razpis ni namenjen amaterskim gledališkim skupinam.

Prijava predstav iz preteklega leta je mogoča le izjemoma, in sicer v primeru, da uprizoritev iz upravičenih razlogov (bolezen itd.) ni mogla sodelovati na preteklem festivalu. O upravičenosti presoja direktor po predhodnem mnenju Strokovnega sveta PG Kranj.

Selektor 52. Tedna slovenske drame je Rok Andres.

Več informacij in obrazec za prijavo predstav najdete na spletni strani Prešernovega gledališča Kranj: povezava.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/razpis-za-prijavo-predstav-na-52-teden-slovenske-drame