Organizaciji direktorjev gledališč in dramskih umetnikov o celjskem gledališču

Avtor: STA

Pri Kolegiju direktorjev slovenskih gledališč in Združenju dramskih umetnikov Slovenije so podali skupno izjavo ob imenovanju vodstva SLG Celje za naslednji mandat. Z zaskrbljenostjo spremljajo razvoj dogodkov ob postopku imenovanja vodstva in žalosti jih dejstvo, da polemika ter poročanje mečeta senco na delovanje in dosežke celjskega gledališča.


Foto: Arhiv Gledališče Celje

"Žalosti nas dejstvo, da polemika in poročanje mečeta senco na delovanje in dosežke celjskega gledališča, a tudi širše - na slovensko gledališče in kulturo, ki se je znašla v prelomnem obdobju. Veseli pa nas, da lahko vsi, ki delujemo na področju gledališkega ustvarjanja, odkrito spregovorimo o svojih uspehih in morebitnih pomanjkljivostih ter skupaj iščemo rešitve, ki ponujajo možnosti za razvoj in nenehni umetniški napredek," se glasi skupna izjava.

"Vsaka menjava vodstva gledališke hiše je priložnost za izboljšave, spremembe, preizkušanje novih pristopov, ki bi zaposlenim zagotovili boljše delovne in ustvarjalne možnosti. Zato je prav, da se vodstva gledališč izbirajo z javnimi razpisi, ki so odprti vsakomur. In da ima vsak prijavljeni kandidat možnost, da kadrovsko komisijo, svet zavoda, strokovni svet zavoda in skupnost zaposlenih prepriča z dobrim načrtom, prepričljivo umetniško vizijo in drugim," piše v izjavi.

"Priporočila strokovnih teles so v tem postopku bistvenega pomena. Gledališče je skupnostna umetniška zvrst, kjer ni prostora za delovanja, ne da bi upoštevali druge. Zato je to pravi in edini način za menjavo vodstva. Prelom mandatov vodenja je zagotovo pravi čas za evalvacijo dosežkov in jasno je, da je mogoče preteklost interpretirati na različne načine. Ne pristajamo pa na to, da bi javne polemike metale senco na trenutno podobo in zgodovino slovenskega gledališča, ne na neupravičenosti, ki bi celjskemu umetniškemu ansamblu onemogočale možnosti za prihodnji razvoj," še piše v izjavi.

Polemika je nastala ob ponovni kandidaturi Tine Kosi za upravnico gledališča, ki ga vodi od leta 2007. Kot je pred dobrim tednom povedala članica ansambla Gledališča Celje Jagoda Tovirac, imenovanju nasprotujejo, ker je umetniško vodenje Tine Kosi neuspešno. Upravnica pa je ocenila, da je jedro hišnega ansambla stabilno in zato očitke zavrača.

Kot so nedavno sporočili s celjske občine, sta na tokratni razpis za upravnika Gledališča Celje do 17. maja prispeli dve kandidaturi, med njimi ena od Tine Kosi. Navedli so tudi, da upravnika imenuje celjski mestni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta, ki pa ni zavezujoče. Če svet zavoda oziroma strokovni svet ne podata mnenja v roku 30 dni od dneva, ko sta bila zanj zaprošena, se šteje, da je mnenje pozitivno. O imenovanju upravnika bodo celjski mestni svetniki odločali na junijski seji.

"Celjsko gledališče v mozaiku slovenskih gledališč pomeni bistven sestavni del. V svoji 70-letni zgodovini, ki je neponovljiva, je doživelo različna obdobja, presojo o kakovosti njegovih umetniških dosežkov pa raje prepuščajmo strokovni kritiki," še piše v skupni izjavi.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/organizaciji-direktorjev-gledalisc-in-dramskih-umetnikov-o-celjskem-gledaliscu