Fundacija Rudi Šeligo: Pred koncem in pred začetkom (petič)

Avtor: Fundacija Rudi Šeligo

Iztekajoče leto, leto nedorečenosti, izgubljeno v prostoru in času, je ponovno, še enkrat, tokrat bridko in neizprosno pokazalo in dokazalo človeštvu, da ob skoraj osmih milijardah živečih ljudi na Zemlji, prevladujoči obstoječi, skoraj tisočletni družbeno ekonomski red s svojimi že davno preživetimi zakonitostmi, mutirano izrojenimi vrednotami ter vključno z vsemi svojimi avantgardno vzporednimi sistemi ni več zmožen regulirati in se zoperstavljati civilizacijskim problemom in uspešno nadgrajevati evolucijskega procesa človeštva.


Rudi Šeligo / Foto: Igor Modic, Delo

Predvideni, na žalost odpadli, letošnji  osrednji dogodek Fundacije Rudi Šeligo je bil Simpozij o magijskem gledališču Rudija Šeliga, ki naj bi potekal v sozvočju časovnih jubilejev, kot del programa jubilejnega 50. osrednjega nacionalnega gledališkega festivala Teden Slovenske Drame v kranjskemu Prešernovemu gledališču in tudi kot obeležitev petega leta delovanja Fundacije Rudi Šeligo. Začetne smernice dogodka, ki ga je vsebinsko oblikovala Marinka Poštrak, z izborom vabljenih razpravljalcev, so dale slutiti drugačno, mogoče nam doslej neznano dimenzijo dognanj in pogledov na gledališko ustvarjalnost Rudija Šeliga.

V letošnjem letu so se v SNG Drama Ljubljana nadaljevale uprizoritve gledališčnega dela Izobčenke, avtorskega projekta zasnovanega po delih Rudija Šeliga.

O predstavi so v ljubljanski Drami med drugim tudi zapisali: “… Izobčenke tako pričajo o nas, pravzaprav o tistih delih v nas, ki jih lahko poimenujemo dušni prostori. Kar pa je prostor duše, je tudi prostor rituala, predvsem gledališkega. Šeliga fascinira magija v gledališču. In ta uprizoritev se dotika tistega vidika magije, ki nagovarja najbolj ranljive plati človeka, tiste poškodovane in nedolžne snovi, ki je v zvezi z instinktivnim odzivom na svet. Če pomislimo, da v vsakem od nas, ne glede na to, ali je moški ali ženska, obstaja homo ludens, potem bi ta predstava hotela tega človeka priklicati na površje. Iz njega nekako izvabiti nedolžnost, ker se tam najbrž skriva duša. Ali Šeligo ves čas piše o svoji animi, ki je razkosana na to, čemur pravimo liki v njegovem ustvarjalnem opusu?...” 

Kot nagrada ustvarjalcem za njihov ustvarjalni napor in vodstvu SNG Drama Ljubljana, ki je na pobudo Fundacije gledališki projekt uvrstilo v igralni repertoar,  je bila predstava Izobčenke uvrščena v tekmovalni program letošnjega 55. Festivala Borštnikovega srečanja.

Na začetku letošnjega leta je Fundacija Rudi Šeligo prdsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju poslala predlog za posmrtno odlikovanje Rudija Šeliga z najvišjim državnim priznanjem, vendar do danes niso pripoznali njegovih vrednostnih  dejanj za demokratizacijo slovenske družbe in veličine njegovega umetniškega opusa, kot je bilo zapisano v obrazložitvi predloga.

Fundacije se zahvaljuje vsem tistim, ki so nanjo naslovili vprašanja, predloge, pojasnila in komentarje povezane z likom in deli Rudija Šeliga, in vsem tistim, ki so njegov lik in dela izbrali kot temo raziskovalnih nalog v raznih izobraževalnih institucijah. Z upravičenim ponosom in globokim spoštovanjem se zahvaljujejo vsem, ki s svojimi dejanji in potezami Fundaciji pomagajo pri njenem delovanju in razvoju, pa tudi vsem tistim, ki delovanje spremljajo.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/fundacija-rudi-seligo-pred-koncem-in-pred-zacetkom-petic