Ministrstvo podalo pojasnila v zvezi z Metelkovo ulico 6

Avtor: STA

Ministrstvo za kulturo je, kot so zapisali, "v izogib nadaljnjim nejasnostim in podtikanjem" podalo pojasnila v zvezi s stavbo na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani in z nevladnimi organizacijami, ki imajo v stavbi prostore v brezplačni uporabi oziroma v najemu.


Foto: Pixabay

Na ministrstvu za kulturo uvodoma pojasnjujejo okoliščine, ki so privedle do brezplačnega najema prostorov v stavbi. Kot so zapisali, je bila večina pogodb sklenjenih leta 1997 na osnovi javnega razpisa za obdobje treh let. Ker po preteku treh let ni prišlo do objave novega javnega razpisa, so bili k vsem pogodbam sklenjeni aneksi. Ti so določili, da najemniki še naprej uporabljajo poslovne prostore, in sicer do objave novega javnega razpisa za oddajo prostorov. Ta ni bil objavljen, zato je po Obligacijskem zakoniku obveljala teorija realizacije pogodb, kar pomeni, da obstaja fikcija sklenitve najemnih razmerij za nedoločen čas.

Najemnino so po navedbah ministrstva najemniki plačevali do leta 2002, nekateri tudi do 2004. Leta 2002 je namreč stopil v veljavo 75. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik), ki je določil, da se "javna kulturna infrastruktura daje v upravljanje ali v uporabo kulturnih izvajalcem brezplačno, a pod pogojem, da prevzemajo obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih pogodbeno dogovorjenih stroškov." Najemniki, ki so kljub temu plačevali najemnino do leta 2004, so od ministrstva za kulturo zahtevali povrnitev najemnin, nato pa za to obdobje izvedli pobot.

Vendar, kot opozarjajo na ministrstvu, obstoj fikcije sklenitve najemnega razmerja za nedoločen čas ne pomeni, da ministrstvo ne more najemnega razmerja odpovedati. "Nobeno najemno razmerje ne more biti trajno, saj bi takšno razmerje kršilo lastninsko pravico najemodajalca," so zapisali in dodali, da bo ministrstvo pri odpovedi najemnih razmerij postopalo povsem skladno z zakonodajo.

Kot razloga za odpoved najemnih razmerij na ministrstvu ponovno navajajo dotrajanost stavbe na Metelkovi 6 ter da te prostore potrebujejo, saj jih bo preuredilo v Prirodoslovni muzej. Dodajajo, da so sredstva za obnovo zagotovljena, prenovo in preureditev v muzej pa sta načrtovala že prejšnja ministra.

Na ministrstvu tudi opozarjajo, da je v pogodbah določeno, da se najemnih prostorov brez soglasja najemodajalca ne sme oddajati v podnajem, a da je več najemnikov to določbo kršilo in oddalo prostore brez soglasja ministrstva v podnajem drugim najemnikom. Takšen podnajem po navedbah ministrstva "predstavlja hujšo kršitev najemnih pogodb, hkrati pa kaže, da veliko najemnikov poslovnih prostorov sploh ne potrebuje, saj jih drugače ne bi oddajalo". Ministrstvo tudi poudarja, da nekateri uporabniki poslovnih prostorov sploh ne izpolnjuje več pogojev za brezplačno uporabo, saj nimajo statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Kot so še zapisali, je ministrstvo oktobra vsem najemnikom poslalo pobudo o sporazumni odpovedi, v kolikor do te ne bo prišlo, bo skladno z zakonom o poslovnih stavbah začelo s postopki sodne odpovedi. "Pri sodni odpovedi je zakonski rok eno leto. Zato so povsem neresnični očitki, da se uporabnike stavbe izseljuje v času epidemije," so zapisali.

"Skladno s sklepom odbora za kulturo DZ je namen, da se na Metelkovi 6 čimprej uredijo prostori za Prirodoslovni muzej, hkrati pa se iščejo možnosti, da bi do ustreznih prostorov zase prišli tudi dosedanji upravičeni uporabniki, pri čemer se računa tudi na samoiniciativnost deležnikov," so sklenili na ministrstvu.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/ministrstvo-podalo-pojasnila-v-zvezi-z-metelkovo-ulico-6