Vabilo k sodelovanju pri koprodukcijah uprizoritvenih umetnosti

Avtor: Cankarjev dom

Nevladne organizacije, društva in zasebne ali javne zavode in festivale vabljeni k sodelovanju v okviru uprizoritvenega programa Cankarjevega doma v letu 2021.


Foto: Daniel Novakovič / STA

Z vabilom spodbujajo:

Vabilo vključuje projekte za odraslo občinstvo ter za otroke in mladino, ki so primerni za naslednje dvorane Cankarjevega doma: Kosovelovo, Štihovo, Linhartovo dvorano, Klub Cankarjevega doma, Dvorano Duše Počkaj.

Tematika predstav ni določena, zato k sodelovanju vabijo ustvarjalce najrazličnejših tematik.

Prednost pri izbiri imajo projekti, vezani na ustvarjalni opus pisatelja Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, in projekti, ki se ukvarjajo z žanrom glasbenega gledališča.

Vabilo k sodelovanju ne vključuje debitantov. Producent in avtor morata imeti vsaj eno javno uprizorjeno in pri strokovni javnosti recenzirano delo.

Producent mora biti pravni subjekt, registriran za omenjeno dejavnost, Cankarjev dom se v produkcijo predstave vključuje kot koproducent.

Producent predstave, ki zastopa umetnico ali umetnika, sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo predstave (avtorske honorarje, umetniško in morebitno lastno tehnično ekipo za vaje in ponovitve predstav, finančna sredstva za izdelavo scene, kostumov, glasbe, rekvizitov, video gradiva, promocijo, plačilo avtorskih pravic itd.) in se v tem smislu prijavlja na ustrezne razpise (MZK, lokalne skupnosti ipd.).

Cankarjev dom v vlogi koproducenta predstave ali festivala zagotavlja:

Vložek Cankarjevega doma bo predstavljen v pogodbi o koprodukciji.

Pravilno izpolnjeno prijavno polo in vse obvezne priloge pošljite do vključno 20. aprila 2020 s pripisom UPRIZORITVENE UMETNOSTI na naslov: Andrej Jaklič, Cankarjev dom, Prešernova 10, 1000 Ljubljana 

Predstave z govorjeno besedo morajo biti uprizorjene v slovenščini, razen če obstajajo tehtni umetniški argumenti za uporabo tujega jezika (ali težko razumljivega dialekta). V tem primeru mora producent poskrbeti za ustrezen prevod.

Do 29. maja 2020 bodo prijavitelje obvestili o izboru. Prijavitelje izbranih projektov bodo povabili tudi na ustno predstavitev.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/vabilo-k-sodelovanju-pri-koprodukcijah-uprizoritvenih-umetnosti-3