Poletne gledališke delavnice

Avtor: JSKD

Delavnice, ki bodo potekale v Kopru med 1. in 6. julijem 2019, so namenjene mentorjem in režiserjem otroških, mladinskih in odraslih gledaliških skupin ter igralcem odraslih gledaliških skupin.


Foto: Pixabay

V majhnih skupinah skozi praktično individualno in skupinsko delo bodo udeleženci pridobili in poglabili svoje znanje. Delavnice so namenjene tako popolnim začetnikom, kot tudi tistim, ki že imajo določeno gledališko znanje in bi ga želeli še dopolniti.

Obseg posamezne delavnice je 40 ur.

Program delavnic:

1. OD IDEJE DO IZVEDBE – šola za mentorje otroških gledaliških skupin
mentorica: Kim Komljanec
Delavnica je namenjena vsem mentorjem in režiserjem otroških in mladinskih gledaliških skupin. Udeleženci bodo delali na konkretnih projektih njihove otroške/mladinske gledališke skupine v naslednji sezoni. Posvetili se bodo različnim fazam, od osnovne ideje, adaptacije teksta, dela s skupino in režije predstave.

V prvem delu delavnice bodo udeleženci obdelali osnove dramaturgije. Primerjali bodo različne forme dramskih besedil ter v njih iskali tisto, kar je »dramsko«. Iskali in identificirali bodo dramske zaplete, konflikte, dogajanja, potrebna za naravni tek zgodbe. Naučili se bodo, kako lahko besedilo skrajšati ali prirediti, ne da bi v njem okrnili jedro dramskega. Obdelali bodo konkretne tekste – tiste, ki jih bodo napisali sami ali tiste, ki jih bodo izbrali kot »želje za prihodnjo sezono« ter jih priredili na vašo »realnost« (število nastopajočih, obseg …)

Udeleženci se bodo naučili dramatizirati npr. prozni tekst (pravljico …) oz. pripraviti odrsko adaptacijo, ukvarjali pa se bodo tudi z načini, kako iz osnovne ideje (z)graditi dramski tekst skupaj z otroki. Spoznali se bodo z vajami za spodbujanje otrok in mladih k ustvarjanju lastnih besedil (pisanje zgodb, odzivanje na dogodke okrog njih, črpanje materiala iz njihove domišljije ipd.) ter skozi te vaje našli tudi učinkovitejše načine izbiranja že obstoječih besedil.

V drugem delu bodo na konkretnih primerih ponazorili praktično delo z mladimi igralci in režijo otroške oz. mladinske predstave. Naučili se bodo pravilno načrtovati vaje, tako da bodo mladi udeleženci vseskozi motivirani za ustvarjanje in predvsem aktivno vključeni v celotni ustvarjalni proces.

Posvetili se bodo režijskemu konceptu, likovni podobi predstave ter praktičnemu delu z otroki in postavitvi predstave. Seznanili se bodo z različnimi pristopi za različne starostne skupine otrok. Spoznali se bodo z vajami za krepitev zaupanja, pozornosti, koncentracije, učenje besedila, vživljanje v dramske like, prepričljivo izvedbo, ipd. Skušali bodo izpostaviti proces, pri katerem bodo predstavo gradili iz kreativnosti otrok samih in se ogradili od preprostega »učenja na pamet«.

Izhodišče vsakega dela delavnic bodo projekti udeležencev, ki jih bodo zasnovali še pred delavnico. Tako bo delo potekalo na konkretnih primerih, rešitve, do katerih bodo prišli tekom delavnice, pa bodo lahko udeleženci uporabili med procesom ustvarjanja v naslednji sezoni.

Učili se bodo preko izkustva, udeleženci bodo imeli priložnost deliti svoje izkušnje in znanje med seboj in tako najti razširiti paleto svojih pedagoških pristopov ter možnih rešitev za konkretne ovire, s katerimi se pri svojem mentorskem delu srečujejo.

Možna prijava tudi brez konkretnega projekta. Udeleženci brez »prijavljenega« projekta bodo delali na predlaganem skupnem projektu ali na projektu drugega udeleženca.

2. IZOBRAŽEVALNO GLEDALIŠČE: USTVARJALNI PROCES – delavnica gledališke pedagogike

mentor: Chris Cooper, Velika Britanija
Žanr Drama v izobraževanju se osredotoča na izkustveni proces, kjer je pot (ustvarjalni proces) pomembnejša od cilja (predstave). Pomaga nam razumeti svet, v katerem živimo in naš položaj v njem. Pod vprašaj postavlja vrednote, ki jih tak svet – in mi v njem – zagovarja in nam ga preko izpraševanja pomaga razumeti. Ampak ne glede na moč drame je njena vsebina brez gledališke izvedbe prazna, kot je prazna vsaka predstava brez vsebine – drama in gledališče potrebujeta drug drugega in se v tem smislu dopolnjujeta.

Praktična delavnica se bo osredotočila na uporabo gledališča za otroke in mladino s poudarkom na izobraževalnem razvoju in učenju mladih udeležencev ter iskanju in razvijanju tem iz njihovih svetov, ki presegajo zgolj nivo instant zabave. Skozi gradnjo gledališkega prizora in predstave se bomo osredotočili na pomen ustvarjalnega procesa dela z mladimi udeleženci: Kako začeti? Katera vsebina ali teme je treba raziskati? Kako vključiti učence v ustvarjalni in izobraževalni proces?

Delavnica bo predstavila različno uporabo metod DiE (Drama in Education – Drama v izobraževanju) in TiE (Theatre in Education – Gledališče v izobraževanju) in ostalih metod pri delu z mladimi igralci ter kako lahko rezultate dela, ki je močno osredotočeno na proces, nadgradimo v gledališko predstavo.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

 

Delavnici se bosta zaključili s krajšo javno produkcijo.

Ker delavnici potekata vzporedno, je možna udeležba le na eni delavnici.

Dodatne informacije: spletna stran JSKD

Prijave: elektronska prijavnica

Rok prijave je 24. junij 2019.

Cena posamezne delavnice: 150,00 EUR (DDV vključen).

Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila.

Opozarjamo vas, da si s predhodnim plačilom zagotovite udeležbo na delavnicah. Delavnica se izvede, če je na delavnico prijavljenih vsaj deset (10) udeležencev. Kotizacija mora biti poravnana še pred začetkom delavnic, sicer udeležba ni mogoča.

Bivanje:

Bivanje si udeleženci zagotovijo sami. Priporočamo Hostel Museum, Muzejski trg 6, 6000 Koper, rezervacije na hostel.museum@gmail.com, 041 504 466.

Kaj morate še vedeti:

Prijavi obvezno priložite kratek opis vaših dosedanjih gledaliških izkušenj! 
Ob prijavi za delavnico Od ideje do izvedbe priložite še opis projekta (npr. naslednje predstave vaše skupine), na katerem bi radi delali.

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/poletne-gledaliske-delavnice-1