Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana

Avtor: ZDUS

Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Sklad Jerneja Šugmana razpisujeta štipendije za študijsko leto 2019/2020 za študentke/študente dramskih umetnosti, mlade gledališke ustvarjalke/ustvarjalce in raziskovalke/raziskovalce.


Oblikovalka znakov: Gaja Mežnarič Osole

Sklad razpisuje:

 

Na razpis se lahko prijavijo:

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

in sicer:

 

Kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:

 

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 12. 5. 2019.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

 O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/razpis-za-stipendije-sklada-jerneja-sugmana-1