Novosti v Digitalni knjižnici slovenskih dramskih besedil

Avtor: SLOGI

V Slovenskem gledališkem inštitutu so svojemu spletnemu naboru težje dostopnih dramskih besedil starejših in sodobnih avtorjev dodali nova besedila Emila Filipčiča.


Foto: Pixabay

Dodali so nova besedila: Emil Filipčič: Bakhantke (1992), File – baron Münhausen (1986), Neuničljivi (1995), Veselja dom (1996), Župnik (2001), To so zobje divje žene (2011) in Emil Filipčič in Marko Derganc: Butnskala (2016).

Pisatelj in dramatik Emil Filipčič (1951) je vsestranski ustvarjalec z izjemno obsežnim literarnim opusom. Še pred prvimi književnimi objavami je stopil na sceno s provokativno nadaljevanko Butnskala na Radiu Študent (skupaj z Markom Dergancem). Tudi prvo prozno delo Kerubini je napisal v tandemu (z Brankom Gradišnikom). Za Filipčiča je značilen sproščen, igriv in humoren slog, poln mitoloških, političnih, literarnih, filozofskih in celo športnih referenc. Medbesedilne in metafikcijske navezave ustvarjajo občutek anarhije, ki se izživi v žanrskem kaosu in nenehnemu rušenju stereotipov.

Lepo vabljeni k e-branju na: http://www.slogi.si/index.php?path=dramskabesedila


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/novosti-v-digitalni-knjiznici-slovenskih-dramskih-besedil