Gibanica, pogled v prihodnost

Okrogla miza


Prve nacionalne plesne platforme so se pojavile v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. Hitro smo jim sledili tudi v Sloveniji, z osnovanjem Gibanice. Če je bil osnovni namen platforme predstaviti plesne izdelke tujim kuratorjem, se danes, z razvojem umetniškega polja, porajajo nova vprašanja.

Kaj pomeni platforma? Je to prelet dveletne produkcije del, ki so nastala v Sloveniji? Je to izbor najboljših predstav? Je festival namenjen predvsem tujim selektorjem ali morda bolj domači javnosti? Kako naj se festival razvija v skladu s potrebami sodobnoplesnih ustvarjalcev_k in novimi formati plesnih del? Kaj potrebujejo producenti?

Pogovor, na katerega bodo povabili različne akterje sodobnoplesne scene v Sloveniji, je namenjen odpiranju vprašanj in možnih odgovorov, ki bodo Društvu za sodobni ples Slovenije in partnerjem služili kot odskočna deska pri načrtovanju naslednjega štiriletnega obdobja.

1. sklop – Jasne misli, 10.30–11.30

Vsak od povabljenih govorcev_k ima do deset minut, da predstavi svojo misel na postavljena vprašanja.

2. sklop – Delovne skupine, 11.30–12.30

V tem sklopu se govorci_ke in občinstvo razdelijo v manjše skupine, kjer v pogovoru osvetlijo določeno vprašanje, težavo in skušajo poiskati rešitev.

3. sklop – Predstavitev skupin, 12.30–13.00

Predstavitvam dela skupin bo sledil krajši skupni pogovor vseh prisotnih.
Sodelujoči: Goran Bogdanovski, Mateja Bučar, Maja Delak, Žiga Predan, Rok Vevar, Mojca Zupanič
Okroglo mizo vodi: Dejan Srhoj


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/gibanica-pogled-v-prihodnost-e