Fragmenti mesta

Pripovedovalska delavnica


Foto: ALIPIOPADILHA

Delavnica je namenjena krepitvi občutka za lepoto v vsakdanjih situacijah in srečanjih. Temelji na mentorjevih popotnih in fotografskih izkušnjah ter na delu nizozemske gledališke režiserke Lotte van den Berg z naslovom Gerucht (Govorica). Udeleženci bodo sami izbrali in posamično obiskali javni prostor v Mariboru. Prepustili se bodo opazovanju, predvsem pa spremljanju občutkov, ki jih to doživetje v njih sproža. Iz opažanj, ugotovitev, spominov, vtisov, podob, pogovorov z neznanci bo vsak oblikoval (do) petminutno predstavitev v povsem svobodnem izrazu: pripoved, ples, pantomima, razstava najdenih predmetov, branje, pogovor z ljudmi z ulice, mešani žanri itd. Predstavitve, ki se ne bodo vadile in vnaprej uredile v zaporedje prikazovanja, niso namenjene uprizoritvenemu vrednotenju celotnega obiska, temveč skušajo odkriti en sam ključni trenutek izkušnje mesta, droben fragment, ki ostane za vedno. 

Izvajalec: Volker Gerling


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/fragmenti-mesta-e