MILK Voices

Produkcija: EN-KNAP, Goethe-Institut
Avtor: Iztok Kovač
Koreografija: Iztok Kovač

glasbeno-plesni dogodek


Projekt MILK Voices svojo inspiracijo črpa iz zgodbe o Aleksandrinkah, slovenskih ženskah, ki so se sredi 20. stoletja izselile, da bi postale dojilje in dale svoje hranljivo mleko otrokom v Aleksandriji. To je zgodba poguma brez oziranja na tradicijo, družino ter kulturne in osebne spomine. Pomen zgodbe pa presega okvirje individualne izkušnje – to je zgodba premagovanja mej. Ženske, ki so otrokom tudi pele, so v otroški domišljiji s tem ustvarjale spomine na njihovo domovino, katero so le-ti mnogo kasneje obiskali kot "domovino", ki je niso nikoli poprej poznali.

Ta skoraj pozabljena zgodba je izhodišče za odpiranje vprašanja identitete, domovine in domoljubja. Kdo smo kot posamezniki, kot skupnost, kako se ideja identitete in pripadnosti oblikuje? Ali se domoljubje neizbežno povezuje z rodno grudo, nacijo, nacionalizmom?

Projekt preizprašuje dominantno percepcijo domoljubja, ki kolektivno identiteto definira s strogo razmejitvijo med NAMI in NJIMI, pri čemer je jasno opredeljeno, kdo MI nismo. Izključujoče razumevanje patriotizma domovino primarno pojmuje kot očetnjavo s temelji v etničnem, domnevno »naravnem« načelu »krvi in zemlje« in izključuje neprave.

Projekt MILK Voices nasproti postavlja vključujočo paradigmo, utemeljeno v vzajemnem spoštovanju demokratično sprejetih družbenih normah , pravne države in njenih simbolov. Pripadnost družbi in domovini se torej kaže skozi spoštovanje pozitivnih civilizacijskih značilnosti in norm, ki nas definirajo in za katere verjamemo, da jih posedujemo ter vključuje vsakogar, ki jih sprejme za svoje in udejanja skozi aktivno državljansko držo.

Glasbeno-plesni dogodek MILK Voices v koprodukciji Zavoda EN-KNAP in Goethe-Instituta. Projekt se predstavlja v Ljubljani, Reki in Berlinu, v ljubljanski različici gosti ženski pevski zbor Kombinat, Ireno Z. Tomažin in edino slovensko stalno sodobno-plesno skupino EN-KNAP Group.

Zasedba

Družboslovna konceptualizacija: Aleš Črnič
Skladateljica in raziskovalka: Catherine Milliken
Režija in snemanje: Sašo Podgoršek
Glasbenika: Irena Z. Tomažin (Ljubljana), Michael Schiefel (Reka, Berlin)
V sodelovanju: Ženski pevski zbor Kombinat
Vodja vaj EN-KNAP Group: Nohemi Barriuso

Plesalci: EN-KNAP Group (Luke Thomas Dunne, Tamás Tuza, Giorgia Belotti, Rada Kovačević, Radoslav Piovarči, Katja Kolarič)

Partnerji: Hrvatski Kulturni dom na Sušaku; Kesselhaus und Maschinenhaus – Kulturbrauerei / Consense GmbH
Zahvaljujemo se: Osnovna šola Savsko naselje (Ljubljana), Osnovna šola Ketteja in Murna (Ljubljana), Otroško gledališče TRY THEATRE (Reka)


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/milk-voices