Platforma

Maribor, 31. 08. 2020 - 06. 09. 2020

14. Platforma sodobnega plesa


V okviru festivala letos raziskujejo področje kreativnih refleksij, saj umetnost zmeraj reflektira določena stanja: zanimajo jih umetniški, izobraževalni, vzgojni vidiki, terapevtski pristopi in njihovi učinki. Prednost dajejo ustvarjalcem, ki so svoje priložnosti iskali izven Maribora. Bistvo kreativnosti je pogled iz različnih perspektiv oziroma zornih kotov. Dialog skozi proces dvojnega gibanja med angažiranostjo in opuščanjem, kot ga zagovarja Glaveanu, jim tako fizično kot simbolno omogoča raziskovanje in kreiranje novih različnih perspektiv.

Umetnost reflektira osebne in družbene spremembe. Njena ustvarjalnost, izraznost, drznost in sporočilnost zrcali oziroma reflektira osebna, družbena in politična stanja ter jih vnaša v kulturno-socialna okolja v obliki transformacij, prenosa znanja na mlade, javnih razprav … S strokovnimi pristopi terapevtsko pomaga tudi mnogim posameznikom in ranljivim skupinam. Reflektira se v različnih vsebinah.

 A politika jo je v zadnjem letu zaradi zdravstvene preventive in iz strahu pred množičnimi epidemijami stisnila v kot. Kljub ukrepom pa najde poti v novih oblikah delovanja in išče nove modele ustvarjalnih povezav. Kreativne refleksije imajo zelo široko področje delovanja, ne nazadnje so dobrodošle tudi v vsakdanjem življenju slehernega posameznika.

Letošnji festival ob osrednjem programu plesnih predstav ponuja diskusijo o pogojih za profesionalno delovanje sodobnoplesnih ustvarjalcev, presečišče s Poletnim lutkovnim pristanom za najmlajše, v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije javno razpravo o izobraževanju in vzgoji z umetnostjo, strokovno srečanje terapevtskih pristopov z umetnostjo in premiero festivalske produkcije Neke noči neke deklice nekje umirajo.

Tematsko se odpirajo teme o prenosu plesnega znanja in vzgoji gledalske radovednosti. Telo je zmeraj izvor vzgiba za nastanek gibalnega, zvočnega in vizualnega materiala. Ustvarja raznolike krajine ter premišljuje in spreminja njihove pomene. Išče načine in ponovno odkriva prostore spominjanja na bivanje z živim, z mnogoterim, ki prepoji telo in čute v trenutku, ko gozd postane nov prostor vadbe in povezovanja z izvornim. Kreativnost je izvirnost, je oblika preživetja. Zato so notranje krajine misli, abstraktna potovanja ne samo prioriteta, temveč dejstvo, da se znamo vsakič znova, ko pademo, spet sestaviti. Telo, ki vznika, telo, ki raste, in telo, ki se razširja ter zavzame svoj prostor, ki mu pripada. Tudi z raziskovanjem spominov ali pa zgolj v bivanjskem prostoru skupnostnega asociativnega toka. Ta je lahko le trk brezkrajnega števila idej, ki se skozi variacijo in selekcijo kljub svoji morebitni naključnosti ali nesmiselnosti nenehno ponavljajo in množijo.

Ustvarjalci letošnje Platforme 2020 so: Ajda Tomazin, Jasmina Križaj & Simon Wehrli, Katja Gorečan & Mojca Kasjak, Matevž Dobaj, Alicia Paulina Ocadiz Arriaga, Anja Bornšek, Barbara Kanc, Tina Valentan, Jan Rozman, Katarina Barbara Kavčič, Maja Lamovšek, Jerneja Fekonja, Zoltán Grecsó, Rebeka Petra Kiss, Jernej Šmid in mladi plesalci v okviru Platforme mladih. Festival zaključujemo z gosti iz Madžarske v sodelovanju s slovenskimi ustvarjalci z odprtim javnim dogodkom Dance Communication Lab.

- Mojca Kasjak, umetniška in programska vodja festivala


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/platforma-f