O praznih prostorih

Produkcija: Flota, Plesni forum Celje, Plesni teater Ljubljana
Avtor: Ana Cvelfar
Koreografija: Ana Cvelfar


Foto: Marja Zakelšek

O praznih prostorih je raziskovanje telesa kot prostora, v katerem bivamo. Je poskus raziskovanja (ne)omejenosti entitete na prostor in osmišljanja sebe kot »nečesa«, kar obstaja in deluje znotraj telesa, a prav tako ne glede na svoje telo, ter znotraj družbe, a prav tako ne glede na njo. Je težnja k negaciji označevanja in osmišljanja dejanj po principu dobro-slabo in proces zmanjševanja dražljajev iz okolja ter iskanje udobja v primanjkljaju slednjih. Plesni solo definira svoj prostor v praznini, obdani z občinstvom, kjer vsakič znova začne svoj proces iskanja.

Zasedba

Glasba: Erik Satie
Svetovanje: Marija Slavec
Dramaturgija: Zala Mojca Jerman Kuželički
Izvršna producentka: Ksenija Kaučič
Posebna zahvala: Goga Stefanovič Erjavec
Predstava je nastala s pomočjo Ministrstva za kulturo RS

Izvedba: Ana Cvelfar


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/o-praznih-prostorih