Birgit Fritz: Duh strahu

Delavnica


Grafika: Urša Rahne

Boal je gledališče poimenoval za borilno veščino. Policaji v glavi so ena stvar, strah v kosteh pa je nekaj čisto drugega. Kako lahko sredstva transformativnega gledališča uporabimo v borbi z neznanim? Krišnamurti pravi, da obstaja le dvoje čustev: strah in ljubezen. Je res tako? V gledališču gre za pripovedovanje zgodb. Čustva so vpisana vanje. Če se hočemo spopasti s strahom, moramo izbrisati svoje zgodbe - in kdo bomo potem? Kaj nas lahko osreči, za kaj smo hvaležni? Lahko to postane vir strasti, da ponovno najdemo moč za nov začetek?

Birgit Fritz (birgitfritz.net), rojena na avstrijskem koroškem, je avtorica knjige InExActArt – The Autopoietic Theatre of Augusto Boal: a Handbook of Theatre of the Oppressed Practice. (NeEksAktNa umetnost – avtopoetsko gledališče Augusta Boala: priročnik za prakticiranje gledališča zatiranih. Ima dolgoletne praktične izkušnje z gledališčem zatiranih, je dramska terapevtka, učiteljica metode feldenkrais, članica ISIRRI in soustanoviteljica organizacij TDU-Wien ter Forumtheatregroup SpielerAI. Na Univerzi na Dunaju uči predmet Gledališče kot raziskovanje, kot gostujoča mentorica pa je vodila tudi treninge v Sloveniji in Baskiji.


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/birgit-fritz-duh-strahu-e