Bio

Produkcija: Tizo All
Avtor: Tizo All


Foto: Alejandro Diego

»Kot umetniku je moj glavni cilj transformacija, kot posamezniku pa spoštovanje in več družbene pravičnosti ter ljubezni v družbi,« nam v svoji umetniški izjavi pove Tizo All. V nasprotju s splošnim prepričanjem, da se transformacija vedno odvija nekje drugje, pa Tizo All v Bio razume telo kot že samo po sebi manifest. Kot utelešenje človeške animaličnosti in narave, kot nečesa, kar ljudje že smo. Kot utelešenje uničevanja, ki ga spodbujamo, posledic, ki jih poganjamo, sprememb, za katere smo odgovorni. Nobeno telo ni nedolžno, nobeno telo ni ločeno od svojega okolja in »to, čemur pravimo podnebna kriza, ni naključna nezgoda, marveč dolgotrajno zgodovinsko in politično vprašanje«, dodaja Tizo. Bio poziva publiko, naj premišljuje o teh vprašanjih skozi umetnikovo razkrivanje odtujenosti, s katero se srečujemo vsi in/ali smo vanjo potopljeni. Ukvarja se s tem, kako se nam sistemske strukture vsiljujejo, obenem pa ustvarjajo ovire pri emancipaciji celotnega človeštva k tesnejšemu odnosu do lastne narave.

Zasedba

Zasnova, izvedba, moderiranje: Tizo All
Scenarij, dramaturgija, scenska režija: Marc Phillip Gabriel
Finančna podpora: Evropska kulturna fundacija


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/bio