Postaja samobitno

Produkcija: Flota, Bunker


Foto: Urša Premik

Predstava raziskuje našo vpetost in avtonomnost znotraj dandanašnjega zahodnega ustroja in vpliv obdajajočega okolja na našo prvobitnost. Osnovo za tovrstna preizpraševanja avtor črpa iz situacij nemoči, nesprejemanja, neodgovornosti, neodločanja, negotovosti, pa tudi iz želje po smiselnem in vse bolj potrebnem ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo.

Zasedba

Režija, koreografija, izvedba: Klemen Janežič
Dramaturgija: Sara Živkovič
Glasba: Branko Rožman
Glas: Nina Ivanišin
Tiny whoop: Mark Bizilj
Oblikovanje svetlobe: Borut Bučinel
Kostumografija: Timotej Rosc
Fotografija in video: Urša Premik, Uroš Abram, Matjaž Ivanišin, Nina Ivanišin, osebni arhiv
Postprodukcija slike: Mark Bizilj
Vizualno oblikovanje: Pikto
Strokovna pomoč: Sandi Skok, Fabio Liberti, Jernej Bizjak, Dušan Janežič, Andrej Omejec, Nina Ivanišin

Produkcija: Flota, Ljubljana, Flota, zavod, Murska Sobota
Koprodukcija: Bunker, Zavod 0.1
S podporo: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/postaja-samobitno