Predstavitev revij Amfiteater, Adept in Maska


Družna tema Maske (časopisa za scenske umetnosti) in Amfiteatra (revije za teorijo scenskih umetnosti) je dramatika, natančneje nova dramatika, še natančneje dramatika Simone Semenič. Prvi del večera bo ob prisotnosti avtorjev in avtoric člankov namenjen predstavitvi vsebin obeh revij.

Drugi del večera bo okronan z bralnimi uprizoritvami prizorov povsem sveže dramatike mladih avtoric Ive Š. Slosar (Tončka), Eve Kučera Šmon (Na začetku počasi, potem pa tempo, tempo) in Helene Šukljan (Vila), objavljene v novi izdaji revije Adept (revija sodobnih gledaliških in filmskih ustvarjalcev, AGRFT). Sledi druženje.


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/predstavitev-revij-amfiteater-adept-in-maska-e