Dr. Prešeren

Produkcija: Prešernovo gledališče Kranj
Avtor: Neda R. Bric
Režija: Neda R. Bric


Foto: Nada Žgank

Uprizoritev Dr. Prešeren v avtorstvu in režiji Nede R. Bric je mnogoplastno dokumentarno dramsko besedilo, ki se dogaja na težko določljivi meji med resničnim in fikcijskim. Dramsko pripoved sestavlja pet delov, vodijo pa jo ženske iz Prešernovega življenja. V hkratnosti časov, krajev in dogodkov, predstavljenih iz več zornih kotov se gradi pripoved pesnikovega življenja, ki se poskuša izmuzniti iz polja naših predsodkov. Protagonistke Ernestina Jelovšek, pesnikovi sestri Katra in Lenka, Ana Jelovšek in Julija Primic se vzpostavljajo glede na svoj odnos do pesnika in ga predstavijo v drugačni luči kot ga danes vidi splošno mnenje. Njihova stališča se dopolnujejo, si nasprotujejo in oblikujejo celoto pesnika in družbe. Uprizoritev prinaša osvežen pogled na Franceta Prešerna, ki se oddaljuje od ustaljenega pogleda nanj.

Krstna uprizoritev

Zasedba

Dramaturg: Rok Andres
Kostumografinja: Bjanka Adžić Ursulov
Scenograf: Branko Hojnik
Avtor glasbe: Damir Avdić
Avtorica videa: Pila Rusjan
Lektorica: Barbara Rogelj
Oblikovalec maske: Matej Pajntar

Nastopajo:

Ernestina Jelovšek – Vesna Slapar
Katra Prešeren – Darja Reichman
Julija Primic – Nataša Keser k. g./Lara Fortuna k. g.
Ana Jelovšek – Vesna Pernarčič
Prešeren starejši – Peter Musevski
Prešeren mlajši – Blaž Setnikar
Matija Čop – Miha Rodman
Andrej Smole – Aljoša Ternovšek


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/dr-preseren