Duet za tolkala in stopala

Produkcija: Plesna izba Maribor, Plesni teater Ljubljana


Foto: Dejan Balut

Duet za tolkala in stopala je sodobni plesno glasbeni scenski dogodek, kjer se na odru srečata glasbenik in plesalka, ki se preko glasbe in plesa prepleteta v nerazdružljivo celoto.

Povezava plesa in glasbe se vzpostavi preko notranje izkušnje glasbenika in plesalke, ki se na intuitivni ravni povežeta v krogotok, kjer posameznik oz. izvajalec ni več pomemben, ostane pa le srž, ki predstavlja bistvo plesa in glasbe. Gre za metafizičen proces, ki se ustvari, ko se akterja prepustita trenutku, kjer ne obstaja ne »potem«, ne »prej« in ni misli.

Zasedba

Avtorja, soustvarjalca, izvajalca: Dalanda Diallo in Damir Mazrek
Koreografija: Dalanda Diallo
Glasba: Damir Mazrek


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/duet-za-tolkala-in-stopala