Spider 2018

Ljubljana, 12. 09. 2018 - 16. 09. 2018

Festival radikalnih teles Spider 2018


Noé Soulier: Faits et gestes / Foto: Chiara Valle Vallomini

 

Zavrnitev pogodbenih pogojev

Znašli smo se, kjer smo že bili: soočeni z vzponom skrajnih nacionalističnih, separatističnih in rasističnih tokov, ki temeljijo na diskurzu strahu in sovraštva.

Živimo v obdobju izjemno koreografiranega obstoja. Nujnost preobrazbe naših medčloveških odnosov s pomočjo ponovnega izumljanja za to potrebnih jezikov raste iz dneva v dan. “Družbena koreografija”, razumljena kot gonilna sila dominantne ideologije, nas skuša učiti načine obnašanja, mišljenja, čutenja ali izražanja in generira posameznika z nenenehno potrebo po potrjevanju, pri čemer se zanaša, da večina ljudi uporablja podobne izraze pri konstrukciji lastnih življenj. Koreografija kot generični nabor merilnih orodij, potrjen znotraj določenega diskurza, omeji prostor in ga spremeni v kraj, medtem ko načrtno prezre brutalno resničnost materialnih okoliščin, ki iz njega izhajajo.

A zdi se, da koreografija kot sredstvo vzpostavljanja medčloveških odnosov razpade v trenutku, ko poskuša izmeriti neizmerljivo. Radikalno telo je radikalno prav ob poskusih preseganja takšnega koreografiranega diskurza, ko se predstavlja kot neizmerljivo in zavrne pogoje takšne vsiljene družbene pogodbe. Subverzivna je sama po sebi. Pozicionira se brez pozicioniranja. Utemeljuje se v zmožnosti telesa, ki lahko s serijo gibov preseže materialne okoliščine lastnega obstoja.

Dobrodošli na Spider! Tokratna izdaja se osredotoča na prakse, ki izhajajo iz naših neizmerljivih sposobnosti in hkrati presegajo koreografijo kot osnovno sredstvo oblikovanja merljivih medčloveških odnosov. Z omogočanjem edinstvenega in neomejenega vpogleda v procese in strategije izbranih predstav, ki preizprašujejo prevladujoči družbeno-ekonomski in psiho-fizični red ter njegove zgrešene temelje na radikalne načine, želimo preseči nenehni cinizem, neprekinjeno zanikanje in samo-potrjujoča pritoževanja. Prišel je čas, da utelesimo jezik onstran te prevladujoče epistemologije, da razkrijemo in sprejmemo razpoko tega obdobja ter preizprašamo in ponudimo drugačne oblike sobivanja.

Matej Kejžar, umetniški vodja festivala Spider.

 

Povezava: Katalog festivala (PDF)

 


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/spider-2018-f