Ponavljavec – Plesna predstava z očetom

Produkcija: Martin Nachbar, Brut Dunaj (AT), FFT Düsseldorf (NEM), Sophiensaele Berlin e.V.
Avtor: Martin Nachbar
Koreografija: Martin Nachbar


Foto: Fabian Lehmann

Ponavljavec − Plesna predstava z očetom nemškega koreografa Martina Nachbarja nas sooči s spremenljivostjo družinskih odnosov, ki so vselej proizvod časa. Časa, ki ni pogojen zgolj z individualnimi življenji, temveč je tudi odraz širšega, spreminjajočega se družbenega ustroja. Nachbar obe različici naslovi z ukinitvijo časovne meje sodobne delovne ekonomije in v gozdu svojega lastnega poklica izseče jaso, na kateri se lahko ponovno sreča z očetom. Kljub temu da je gonilna sila procesa zdaj Nachbar sam, da je tisti, ki narekuje pogoje in omejitve, ki mu jih je v otroštvu zapovedoval oče, pa ne gre za golo reverzibilno ponovitev socializacijskih obrazcev, temveč za ustvarjanje možnosti drugačnega so-bivanja. Predstava na subtilen način obravnava problem ranljivosti, krhkosti in negotovosti srečanja, bližine in življenja samega. Za preoblikovanje nekega danega odnosa. V Ljubljani bomo videli zadnjo ponovitev predstave.

Zasedba

Ples in nastopajoča: Klaus Nachbar, Martin Nachbar
Umetniško sodelovanje: Jeroen Peeters
Oblikovanje svetlobe: Bruno Pocheron
Oblikovanje zvoka: Boris Hauf


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/ponavljavec-plesna-predstava-z-ocetom