Krasni novi svet

Produkcija: SNG Drama Ljubljana, Senzorium
Režija: Barbara Pia Jenič


Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

" V Huxleyjevem Krasnem novem svetu so vojna, beda, kriminal in nesreča izkoreninjeni. Geslo novega sveta je »Skupnost, istost, stalnost«. Končno so vsi srečni, ni individualne lastnine, ni parov in družin. Vsak pripada vsakemu, vse je od vseh. Ljudje so kloni, proizvajani v laboratorijih po kastah s točno določenim programom, ki se nalaga v možgane že v epruveti. Njihova pot do sreče je skrita v tabletki soma. Tudi starih ljudi ni. Vsi živijo v popolnih telesih popolnega zdravja 80 let, nato se ukinejo. V tem popolnem svetu, v katerem so vsakodnevne skupinske orgije najvišji medosebni bonton in v katerem predvajajo filme z vonji in dotiki, je živeti življenje, uživati in se radostiti privilegij elit in višjih kast. Nižje kaste so srečne, ko služijo višjim. Ni strahu ali ljubosumja; vse emocije se umirijo s tabletko soma in laboratorijskim prilagajanjem možganov.

Če bi želeli dobesedno slediti romanu, je njegovo uprizarjanje tehnično izredno zahtevno in predvsem drago. Tudi režiser Ridley Scott še ni dokončal filma, ki so ga snemali leta 2011. Zato se za režijski koncept v danih okoliščinah neodvisne produkcije pri nas takoj postavi nekaj temeljnih izhodiščnih vprašanj: Kako vstopiti v tehnološko dovršen svet z minimalističnimi odrskimi prijemi in senzorialno poetiko? Kako vzpostaviti interaktivno okolje s številno publiko in ob minimalnem številu igralcev? Nato, ali sploh uprizarjati v slovenščini, če v romanu še Shakespearova dela niso preživela; ni kulture, ni umetniških del, obstaja le en poenoten jezik sporazumevanja? In nenazadnje, iz čigave perspektive vstopiti v zgodbo, da zaobjame vso atmosfero in hkrati jasno izlušči svojo poanto?"
(Barbara Pia Jenič)

***

Iz gledališkega lista

Uprizoritev sledi Huxleyjevi viziji prihodnosti iz Krasnega novega sveta, a jo posodablja in kontekstualizira gle­de na stanje tehnološkega napredka v današnji družbi in predvidevanja glede prihodnosti. Zato večina dramskih oseb nastopa zgolj virtualno in vstopa v igralni prostor prek zaslona oziroma holograma. Kloniranje poteka po novejših metodah in predvidevamo lahko, da bo v prihod­nosti še veliko učinkovitejše kakor po Huxleyjevih pred­videvanjih. Življenjski stil je kar se da sodoben, za eno­ stavno izvajanje vsakodnevnih opravil skrbi hišni raču­nalniški sistem oziroma umetna inteligenca Sophia, ki se oglaša ob vseh vprašanjih in nejasnostih. Zasebne lastni­ne in tudi zasebnosti ni, tako kot pri Huxleyju so medo­sebni odnosi omejeni na spolnost z različnimi partnerji in na skupinski seks na orgijah pozitivnosti. Možnosti poto­vanj se z novimi transportnimi sredstvi in razvojem med­ planetarnih povezav razširjajo na medvesoljska potova­nja; mogoče je živeti tudi na Marsu, kamor pošiljajo vse tiste posameznike, ki niso primerni za življenje v civilizaciji na Zemlji. Eden od ključnih premikov v uprizoritvi je, da civiliziranemu svetu vlada umetna inteligenca, ki je za­ sužnjila ljudi.
(Eva Kraševec: Med napredkom in svobodo)

Zasedba

Po motivih Aldousa Huxleyja
Avtorica odrske priredbe: Barbara Pia Jenič
Dramaturginja: Eva Kraševec
Scenograf: Matej Filipčič
Oblikovalec zvoka: Peter Penko
Lektor: Arko
Oblikovalca svetlobe: Matej Filipčič, Barbara Pia Jenič
Oblikovalka holograma: Sara Sedevčič
Oblikovalci videa: Gregor Mesec, Barbara Pia Jenič, Sandi Skok
V sodelovanju z Umetniškim društvom Osum in Akademijo umetnosti Univerze v Novi Gorici ter s finančno podporo Oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana.
Hologram:
Mustafa Mond - Tadej Toš
Video:
Thomas (Tomakin) - Uroš Fürst
Bernard Marx - Rok Vihar
Dr. Shaw - Boris Mihalj
Bernie Watson - Aljaž Jovanović
Avdio:
Sophia - Barbara Pia Jenič
Bernie Watson - Aljaž Jovanovič

Nastopata:

Nik Škrlec - Divjak John in Divjak John klon
Petra Govc
- Lenina Crowne in Linda Disney

Krstna uprizoritev


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/krasni-novi-svet-1