CoFestival

Ljubljana, 16. 09. 2017 - 24. 09. 2017

mednarodni festival sodobnega plesa


CoFestival že vse od leta 2012 nastaja v procesu kolektivnega kuriranja, ki ga njegova ekipa ustvarja debatno, s posluhom za razlike, a s prizadevanji za razvijanje kvalitetne argumentacije. Ta relacijski proces je hkrati proces učenja, razumevanja, poslušanja ter ostrenja misli in pogledov. Pri tem skušamo biti dobro informirani v teoriji, zgodovini in esejistiki s plesnega področja ter občutljivi za tisto, kar pripada redu navzočnosti in prisotnosti teles in njihovih fenomenov. Še vedno menimo, da so odnosi, ki jih pri tem gojimo med sabo, s skupnostjo, umetniškimi deli in umetniki, upor proti tistemu »življenju«, v katerem se sistemska protislovja rešujejo na individualni ravni.

Da bi razlike spregovorile, smo se letos odločili program razdeliti v več sklopov. To se nam zdi ustvarjalno in konstruktivno, ker si z izpostavljanjem koreografskih, političnih in socialnih problemov želimo intenzivneje nasloviti gledalsko opravilo in spodbuditi mišljenje tega procesa. V katalogu sklope in posamezne predstave pospremimo z besedili, ki ponujajo enega od možnih vstopov vanje, seveda pa se samo od sebe ponuja še veliko interpretacijskih in izkustvenih povezav med predstavami različnih tematskih sklopov.

Nezmožnost odnosa, empatije in dotika, o katerih govori Franco Berardi Bifo v nekrologu Marku Fisherju, nezmožnost občutenja in razumevanja lastne telesne teže, načinov, kako se telo lahko giblje z njo, bremena, ki ga delimo zaradi nezmožnost dojetja, da se penetracije zloveščega sveta ne bomo rešili z zapiranjem v oklepe in nameščanjem antivirusnih programov v naša telesa – vse to v sodobnem plesu spodjeda sporazumevanje. Verjamemo, da je prihodnost sodobnega plesa v skupinskem telesu: kar mora sodobni ples rehabilitirati, je možnost telesnega odnosa in njegove prezence, ne reprezentacije. Resenzibilizacijo razumemo kot generiranje telesnih (materialno-gibalnih) šifer, odnosa teles, ki se izmikajo temu, da bi jih do konca nevtraliziral jezikovni kod. Ne želimo, da je vse dostopno takoj, podrejeno takojšnji zadovoljitvi potrošniških želja. Želimo čas in odnose, ki terjajo trajanje in postopnost. Upamo, da si boste z nami vzeli čas zanje.

Ekipa CoFestivala


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/cofestival-f-1