Drugajanje

Maribor, 21. 11. 2016 - 24. 11. 2016

15. festival sodobne uprizoritvene umetnosti v organizaciji Zavoda Bunker v sodelovanju z ll. gimnazijo Maribor


Politične krize današnjega sveta so oglušujoče in ne ostajajo več na mejah naših držav in regij. Konec koncev je tudi Maribor le nekaj deset kilometrov oddaljen od bodeče žice in dijaki se še predobro zavedajo lastne negotove prihodnosti, ki jo deloma povzroča prav izpelost sedanje politične ureditve. Kateri so torej tereni upora, boja ali celo sploh razumevanja današnje situacije in prihodnosti?

Letošnji nabor umetnikov Drugajanja je v dialogu z mislijo, da je osebno politično. Že od šestdesetih let, od drugega vala feminizma in od študentskih gibanj naprej, vemo, da je tudi zasebno politično, da so ravno najbolj intimne, osebne odločitve tiste, ki obenem reflektirajo globalno politično in ga obenem soustvarjajo. Tako je na primer Mark Požlep prepotoval domove ostarelih po bivši skupni državi, da bi pogledal v oči naši prihodnosti, Deborah Pearson skozi zgodovino Madžarske, skozi film, skozi svojo osebno zgodovino išče pot do sedanjosti in prihodnosti, Beton Ltd. pa se odrečejo velikim zgodbam in se podajo na teren lastne intime, lastne komune, kot da so resnične spremembe in spoznanja možna le v mikro-okoljih. Ekipa umetnikov Balkan Kavkaz pa bo poskušala požgečkati nevralgične točke Maribora z različnimi intervencijami, saj so včasih ravno mikro spremembe ali mikro »motnje« vsakdana tiste, ki sprožijo širše razmisleke in akcije.

Alma R. Selimović, izvršna producentka festivala Drugajanje
Bunker, Ljubljana

***

Svet, v katerem živimo, je čas silovitih nasprotij in neenakosti. Razvoju tehnologij in globalizaciji žal ni sledil razvoj družbenih procesov povezovanja, razumevanja in solidarnosti. Ravno nasprotno. Vse več je neenakosti, nestrpnosti in sovražnosti; lahko govorimo o krizi družbene zavesti in razumevanja sveta.

Pristajanje na trenutno stanje bi bil usodni poraz in resna grožnja svetovnemu sožitju tako narodov kot družbenih razredov. Zato se je treba odzivati na različne načine, saj le iskanje pravičnejšega sveta lahko privede do dostojnega življenja vseh ljudi. Šola ima pri tem pomembno vlogo: izobražuje, vzgaja, včasih bolj, včasih manj. II. gimnazija Maribor to počenja na več načinov, pri čemer je seznanjanje z drugačnimi načini sprejemanja vrednot in pogledov pomembna usmeritev šole.  Zato tudi prirejamo festival Drugajanje s predstavami, ki nas prisilijo v razmišljanje o sebi in drugih. Letošnji festival se odziva na trenutno stanje s predstavami, ki poskušajo poiskati poti v drugačno prihodnost. 

Verjamem, da bo s tem prispeval h kritičnemu pogledu na današnji svet in vzbudil razmišljanja ter iskanje rešitev drugačne prihodnosti.

Ivan Lorenčič
ravnatelj II. gimnazije Maribor

***

Od leta 2012 je festival Drugajanje vpet v mrežo Festivals in transition, mrežo trinajstih festivalov, ki si trenutno v okviru projekta Urban Heat prizadeva z umetniškimi raziskovanji proučevati razmerja med mestom in umetnostjo ter nevidnimi skupnostmi v mestih. Letos v okviru festivala poteka t. i. laboratorij za umetnike; tema laboratorija je Maribor in preživetveni narativi – socioekonomske strukture moči.

Povezava: Katalog Drugajanja 2016 (PDF)


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/drugajanje-f