O arhivih in čustvih

Predavanje osvetljuje kompleksen in pogosto težaven odnos med praksami arhiviranja ter čustvi in afekti, ki so vloženi v arhivirane predmete. Približati poskuša različna razumevanja arhivov, pri čemer se osredotoča na načine, s katerimi se arhiv ‘sooča’ z zmešnjavo in napetostmi, značilnimi za življenje.

TANJA PETROVIĆ je jezikoslovka in antropologinja. Je izredna profesorica in predstojnica Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU v Ljubljani. Ukvarja se s temami, ki so na presečišču jezikovnih, družbenih in kulturnih fenomenov Balkana. Je avtorica knjige Yuropa: zapuščina Jugoslavije in politike prihodnosti v pojugoslovanskih družbah (na voljo v srbskem in nemškem jeziku), pa tudi avtorica in urednica vrste knjig in esejev o jezikovnih in kulturnih fenomenih v nekdanjih jugoslovanskih družbah.

Organizacija: Mesto žensk. V sodelovanju z ZRC Sazu.


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/o-arhivih-in-custvih-e