Zarota tišine

Produkcija: SNG Nova Gorica, MN Dance Company
Avtor: Michal Rynia, Nastja Bremec
Koreografija: Michal Rynia, Nastja Bremec


Fotografije: SNG Nova Gorica/Urška Boljkovac

Predstava raziskuje problematiko novičarskih medijev, ki imajo po definiciji in splošno sprejetem družbenem vedenju status verodostojnega obveščevalca javnosti, zato jim ljudje zaupajo. Dejstvo je, da imajo množični mediji močan vpliv na »osebna« prepričanja ljudi, ki se dotikajo bodisi mnenj o družbeno politični stvarnosti bodisi odločitev v vsakdanjem življenju: kaj bomo jedli, kaj je zdravo, kaj bomo oblekli … V sodobni družbi mediji ne odslikavajo resničnosti, temveč jo konstruirajo in interpretirajo. Vedno zmaga tista »resnica«, ki ima najboljšo medijsko strategijo. Ustvarjalci bodo pokazali absurd konstruiranja različnih resničnosti in posameznike, ki svoja prepričanja in življenja gradijo na osnovi izkrivljenih resnic.

Po dosedanjih uspešnih sodelovanjih z Zavodom MN produkcija in njegovima ustanoviteljema Michalom Rynio in Nastjo Bremec, v SNG Nova Gorica letos izvajajo nov projekt, ki temelji na kreativnem in sinhronem združevanje plesne in gledališke umetnosti. V predstavi sodeluje šest plesalcev in dva gledališka igralca iz ansambla SNG Nova Gorica, avtorsko glasbo pa prispeva francoski glasbenik Diaphane, s katerim Michal Rynia in Nastja Bremec tudi sicer tesno sodelujeta.

Zasedba

Avtorji besedil: Alojz Ihan, Tereza Gregorič, Maja Nemec, Michal Rynia, Nastja Bremec, Tamás Tuza
Dramaturginja: Tereza Gregorič
Lektor: Srečko Fišer
Kostumografi in scenografi: Michal Rynia, Nastja Bremec, Ana Špacapan
Avtor glasbe: Diaphane
Oblikovalec svetlobe: Samo Oblokar
Oblikovalka rekvizitov: Ana Zerjal
Plesalci: Nastja Bremec, Tjaša Bucik, Siniša Bukinac, Kaja Lin Jagodič Avguštin, Giovanni Leonarduzzi, Michal Rynia, Tamás Tuza
Igralka: Maja Nemec

Krstna uprizoritev


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/zarota-tisine