UkreP ZA

Ljubljana, 16. 06. 2016 - 19. 06. 2016

Festival plesnih perspektiv


Nekje je vedno začetek poti, in potem je vse, kar sledi, vedno znova – nov začetek. Vsaka predstava je nova avantura, nova pot, ne glede na starost in izkušnje avtorja. A kontinuiteta je nujna. Kako jo lahko v tem času, v tem prostoru, še sploh  dosegamo? Ali zadosti ukrepamo? Kje je razlika in v čem presežek? Kaj naj še storimo, za kaj se zavzemamo, kaj mislimo, kaj tvegamo, kako delujemo, kaj dokazujemo, kaj odkazujemo, čemu se odrekamo, čemu se ne moremo in ne smemo odreči?

Ukrep 2016 sledi svojemu osnovnemu poslanstvu: odzvati se na vsakokratne potrebe domačega kulturnega prostora in prakse sodobnega plesa, jih postaviti v kreativni dialog, izzvati reaktivnost na umetniške in družbene probleme sodobnega trenutka, delovati za razvoj in ukrepati. Ukrep je ustvarjalno področje delovanja; z združevanjem najmajše, srednje in starejše generacije slovenskih in tujih plesnih ustvarjalcev. UkreP ZA je intervencija v kompleksnejše strukture; je prehod k orodjem za generiranje, dekodiranje in razširjanje plesnega jezika, njegove percepcije, senzorične izkušnje, spomina. Na festivalu se bodo predstavili avtorji in avtorice različnih generacij in mednarodnih okolij, ki vztrajajo v razvijanju lastne ideje; s čimer ustvarjajo perspektive za sodobni ples - tukaj in zdaj.

Sinja Ožbolt in Andreja Kopač


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/ukrep-f