Emil Filipčič: inovator slovenske (ne več)dramske pisave in postdramskega (ne več)gledališča

Mini simpozij o dramatiki Emila Filipčiča


Emil Filipčič / Foto: Matej Povše

Prešernovo gledališče Kranj in Slovensko mladinsko gledališče bosta ob premieri BUTNSKALE, kultne radijske igre, ki se ob krstni izvedbi prevaja v svežo gledališko pisavo pod taktirko Vita Tauferja, v sodelovanju z AGRFT organizirala popoldanski mini simpozij o fenomenu Emil Filipčič. Na njem bodo predstavniki različnih generacij, od študentov AGRFT do mlajših in nekoliko starejših praktikov in teoretikov sodobne umetnosti spregovorili o recepcijah in svežih branjih Filipčičevega čezmedijskega: dramskega, radijskega in tudi romanesknega opusa.

Voditelj: Tomaž Toporišič


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/emil-filipcic-inovator-slovenske-ne-vec-dramske-pisave-in-postdramskega-ne-vec-gledalisca-e