Pajkovka

Produkcija: Ključ 13


Foto: Arhiv Gledališča Ane Monro

Ulovila vas bo... ulovila bo vaš pogled in vas pritegnila k sebi s svojo svetlostjo in toploto tako kot luč pritegne vešče. Zagorela bo, zaživela bo ob plesu dveh bitij, ki se ne moreta melodiji žive glasbe in igri z ognjem. Iskrilo se bo in žarelo! Do kod bo segel plamen, kaj bo vzplamenelo v nas?


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/pajkovka-1