CoFestival

Ljubljana, 27. 11. 2015 - 06. 12. 2015

CoFestival - Umetnost SoBivanja, mednarodni festival sodobnega plesa


S tokratno edicijo CoFestivala ponovno ponujamo nabor raznolikih umetniških pristopov, ki intervenirajo v polje našega pogleda in nas silijo, da kolektivno reflektiramo imaginarne figure, s katerimi se družbeno proizvaja in konstituira.

S prežemanjem in sopostavljanjem raznolikih praks in dogodkov poskušamo odpreti prostor, ki bi bil dovolj prepusten, da bi nam omogočil festivalske dogodke doživeti kot vabilo, na podlagi katerega bi kot improvizatorji življenja aktivneje pristopili k našemu lastnemu bivanju. To bivanje prepoznavamo kot nasprotovanje programu popolne kapitalistične mobilizacije družbe in kot poziv k lastni intervenciji v predpostavljene družbene prostore, v katerih je so-bivanje ugledano kot perspektiva in pozicija. Povezovanje, prevpraševanje, odpiranje in kritično (so)delovanje je postavljeno kot izziv nam vsem.

Dogodki, ki jih predstavljamo, se vsak na svoj način vpisujejo v teme sobivanja in s tem ustvarjajo pogoje novim estetikam, ki nas zanimajo. Z njimi prevprašujemo pozicijo marginaliziranih skupin v družbi, pozicijo gracioznih in pogosto neslišnih glasov balerin, izpostavljamo improvizacijo kot orodje, postopek in uprizarjanje (delavnica in predstava), arhiviranje kot umetniški proces v relaciji do arhiviranja umetniških procesov. Premišljujemo festivale kot tisto polje, ki vse bolj zahteva premislek v obliki (samo)kritike in s tem odpira možnost premisleka o njegovih potencialih ter ustvarjanja pogojev drugačnega delovanja. Pozabiti ne smemo na umetnike, na njihovo ranljivo pozicijo, ki je lahko enako marginalna, izpodrinjena in izkrivljena, kar se še posebej razkrije s časovnim odmikom in v tematizaciji perečih družbenih tem. Festival razpiramo kot prostor srečanja in možnost sobivanja različnih političnih stališč in ne le infantilnega občudovanja ‘popolnega telesa’ in plesne tehnike.

Ekipa CoFestivala, Kino Šiška, Nomad Dance Academy in partnerji festivala ponujamo letošnji festival kot presečišče družbe in umetnosti in kot možen korak k dejanskemu so-bivanju.


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/cofestival-3