E-razstava Festival Borštnikovo srečanje 2014

Slovenski gledališki inštitut, Festival Borštnikovo srečanje in zavod Novi Zato. v sodelovanju s Prodok Teatrom TV, slovenskimi gledališči ter drugimi kulturnimi in izobraževalnimi inštitucijami že tretje leto zapored pripravljamo e-razstavo Festival Borštnikovo srečanje; z virtualnimi razstavami družno skrbimo za digitalizacijo, čim lažjo dostopnost in popularizacijo slovenske gledališke dediščine.

Kakor minule smo tudi letošnjo e-razstavo zasnovali v treh sklopih.


E-razstava FBS 2014 je na razpolago v slovenskem in angleškem jeziku, uporabljena gradiva sčasoma postanejo del evropske digitalne knjižnice Europeana.

Razstava je od 21. oktobra 2015 dostopna na portalu sigledal.org in spletnih straneh sodelujočih inštitucij.
 

Pobudnici projekta: Alja Predan (FBS), mag. Mojca Jan Zoran (SLOGI)
Koordinator projekta: Samo M. Strelec (Novi Zato.)
Avtorica razstave: mag. Tea Rogelj (SLOGI)
Računalniška zasnova: Gregor Matevc (Novi Zato.)
Vnos podatkov: Ksenija Kaučič (SLOGI)
Urejanje avtorskih pravic: Tamara Matevc (Novi Zato.)
Digitalizacija: Dušan Nelec (SLOGI)
Pri razstavi so sodelovali: Tatjana Doma (SLG Celje), dr. Bojan Himmelreich (ZA Celje), Robert Kavčič (PG Kranj), Mojca Kranjc (SNG Drama Ljubljana), Sandra Požun (Drama SNG Maribor), Tjaša Sečko (SNG Nova Gorica), Tone Stojko (Prodok teater TV in Društvo za ohranjanje gledališke dediščine Ljubljana), Ana Strelec Bombek (MG Ptuj)
Prevajalki v angleški jezik: Katarina Pejović in Jana Renée Wilcoxen
Prevajalka kritik predstave Svatba: Tina Mahkota


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/e-razstava-festival-borstnikovo-srecanje-2014