Krhanje lepote

Produkcija: Cankarjev dom, CONA - zavod za procesiranje sodobne umetnosti
Avtor: Saška Rakef
Režija: Saška Rakef

Glasbeno-dramska predstava


Foto: Arhiv CONA

Krhanje lepote je zgodba o razpadu skupnosti. Je zgodba o (navidezni) soodvisnosti boja za moč in preživetje. Je zgodba o manipuliranju. In o tisti »zavesti in odgovornosti«, ki se rodi prepozno. In ne nazadnje, je razmislek o človeku. Človeku kot osnovnem gradniku skupnosti (in politike). Človeku kot kontradiktorni entiteti, ki jo na eni strani določajo egoizem, potreba po moči, po nadvladi in sočasno, potreba po pripadnosti, varnosti, sprejetosti, ljubezni.

Če o preživetju ne odloča zakon, temveč večja ali manjša moč akterjev – lahko v tem primeru boj za moč enačimo z bojem za preživetje ter upravičimo vse oblike prisile, vključno z vojno in uničenjem?

Zasedba

Dramaturgija in produkcija: Klavdija Zupan
Zvočna podoba: Alenja Pivko Kneževič, Simon Penšek
Scenografija in kostumografija: Irena Pivka
Oblikovanje svetlobe: Janko Oven
Koprodukcija: Cankarjev dom, AGRFT, Celinka
Program zavoda CONA podpira Mestna občina Ljubljana, Oddelek za umetnost,
Krhanje lepote podpira Ministrstvo za kulturo RS

Nastopata:


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/krhanje-lepote