Mavrica

Produkcija: Jaka Šimenc, EN-KNAP
Avtor: Jaka Šimenc


Foto: Arhiv Center kulture Španski borci

V izvirni in v našem prostoru edinstveni predstavi Mavrica sta glavna junaka svetlobna robotka (moving head), ki kot svoje glavno izrazno sredstvo uporabljata svetlobo. Svoje mnenja in čustva sicer izražata tudi zvočno, vendar ne v obliki razumljivih besed, ampak le v svoji govorici, ki se razlikuje po barvi glasu, hitrosti in načinu »govora. Zvok nam na drugi strani pričara, spreminja in animira okolja, v katerih se naša robotka znajdeta. Odkrivata moč barv in oblik, včasih pa z njihovo pomočjo najdeta tudi odgovor na kakšno zapleteno vprašanje.

Mavrica je projekt, ki otrokom približa pojme, kot so svetloba, barva in oblika. Didaktičen pristop glede svetlobe, barv, mešanja barv je primeren tudi za učni program vrtcev in šol. Predstava s svojo didaktičnostjo ter inovativnostjo tako v pristopu kot tudi v izvedbi nudi drugačen pogled na pomen in vlogo svetlobe na odru, v življenju in v pravljicah.

Zasedba

Soavtorja: Barbara Bulatovič, Gal Škrjanec Skaberne


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/mavrica-1