Gledališka igralnica


Foto: Arhiv SNG Nova Gorica

Gledališke igralnice vodi igralka Medea Novak, namenjene pa so otrokom od 7. do 12. leta starosti. Igralnice temeljijo na spoznavanju različnih elementov gledališča, od igre, govora, zvoka in glasbe do gledališkega prostora, scenografije in kostumografije.

Gledališke igralnice, skupaj jih je osem, so enkrat mesečno ob sobotah v prostorih SNG Nova Gorica, in sicer od 10.30 do 12.00. Igralnica sprejme od 10 do 15 otrok. Otroci lahko obiskujejo igralnice priložnostno, saj so zasnovane kot samostojne delavnice, lahko pa tudi kot abonma Gledališke igralnice, ki zajema vseh osem srečanj.


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/gledaliska-igralnica