Fantom identitete

Produkcija: Kitch
Avtor: Kitch

Refleksija, premišljevanje, izmenjava, nova znanja in igra z lastno identiteto v večmesečnem procesu znotraj projekta usposabljanja na področju multimedijske umetnosti so nas pripeljali do multimedijskega happeninga Fantom identitete.


Foto: Nada Žgank

V prepletu videa, performansa, teksta in manj zamejenih form se odvija večkratna menjava vlog nastopajočih/občinstva, da bi ravno v tej zamegljeni in sočasno razkrinkani vlogi odrske (re)prezentacije zaživel enkratni tukaj-zdaj-dogodek.

Tovrstni razbremenjeni eksperiment si dovolimo ne le, ker gre za del izobraževalnega procesa skupine mladih, ki pogumno vstopajo v prekarne razmere sodobnoumetniške produkcije, temveč natanko zaradi želje po svobodnem preizpraševanju identitetnih zagat znotraj manjšinske paradigme – nikakor nedolžnih, dostikrat pa dvoumno zabavnih reči. Fantom identitete je zaključni happening projekta Multimedijski praktikum za opolnomočenje manjšin v organizaciji KITCH, zavoda za umetniško produkcijo in raziskovanje.

Projekt je bil izbran na Javnem razpisu za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2013–2014. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, prednostne usmeritve Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti.

Zasedba

Soustvarjalci: Urša Dubravica, Olja Grubić, Gaja Madžarević, Slobodan Malić, Ivana Mandarić, Yuliya Molina, Anja Prebil, Prabh Amar Deep Singh, Jernej Škof
Mentorji: Bojan Jablanovec, Janez Janša, Alma R. Selimović, Simona Semenič
Asistent za organizacijo projekta: Samo Selimović
Asistentka za odnose z javnostjo: Urša Comino
Fotodokumentacija: Nada Žgank
Koncept, moderacija, umetniško vodenje in koordinacija: Lana Zdravković in Nenad Jelesijević / KITCH


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/fantom-identitete