25.671

Produkcija: Prešernovo gledališče Kranj
Režija: Oliver Frljić


foto: Mare Mutić, Prešernovo gledališče Kranj

26. februarja 1992 je Slovenija iz Registra stalnega prebivalstva izbrisala 25.671 oseb. Ti ljudje so dolga leta (nekateri izmed njih celo še danes) živeli brez dokumentov, brez socialnega in zdravstvenega zavarovanja, brez možnosti za zakonito zaposlitev, šolanje ali za izhod iz države, brez možnosti za sodelovanje v političnem življenju ter v nenehnem strahu pred policijo in deportacijo. Zanje se je uveljavil naziv »izbrisani«. Večina slovenskih medijev je leta in leta podpirala stereotipe o izbrisanih kot oficirjih JLA,  družbenih parazitih in sovražnikih slovenske samostojnosti. Vse do danes niti ena slovenska vlada ni do konca razrešila tega problema, tako kot niti eden od teh primerov ni bil pozitivno rešen na katerem od slovenskih sodiščih, kaj šele da bi se država problema izbrisanih lotila sistematično.

Ne glede na to, da se je nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal v svojem imenu in v imenu ministrstva izbrisanim opravičila, ni Slovenija v zvezi s tem vprašanjem do danes sprejela nikakršne resolucije, ki bi problem izbrisanih dokumentirala kot s strani države kršene človekove pravice. Obtožbe na račun izbrisanih se v slovenski družbi  kljub vsem težavam, ki so jih ti ljudje imeli, in kljub njihovim uničenim eksistencam – nadaljujejo še danes. Poleg standardnega repertoarja so jih zdaj doletele še obtožbe zaradi finančne škode, ki so jo s svojim bivanjem in delom na črno povzročili slovenskemu gospodarstvu.

Zasedba

Scenograf: Oliver Frljić
Dramaturginja: Marinka Poštrak
Kostumografka: Sandra Dekanić
Lektorica: Barbara Rogelj
Asistentka lektorice: Irena Androjna Mencinger
Oblikovanje svetlobe: Bojan Hudernik
Oblikovanje maske: Matej Pajntar

Nastopajo:


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/25-671