Delavnica Suzuki metode igralskega treninga

Mentor delavnic je Marcos Martinez (ZDA)

Suzuki je zahtevna fizična tehnika, ki izhaja iz gledališča No, Kabukija in borilnih veščin. Ukvarja se s povezavo glasu in fizisa. Poudarek je na dihu, centralnem in spodnjem delu telesa. Program vsebuje izmenjevanje počasnih gibov, ostrih, eksplozivnih gest in topotanja z nogami. Bodite pripravljeni na znojenje, smeh in nov pogled na (lastno) odrsko ustvarjanje. Za udeležbo niso potrebne predhodne izkušnje z metodo Suzuki.

Suzuki metoda igralskega treninga je bila “ustvarjena za ponovno odkritje zaznavne in izrazne sposobnosti človeškega telesa”. Metoda stremi k obnovitvi prirojene moči človeškega telesa v gledališčem kontekstu. S črpanjem iz tradicionalnih gledaliških form želi Suzuki trening ustvariti celovitejše stanje človeka. Tako igralec z novo odkrito prezenco presega ustaljeno gledališko prakso.

Suzuki metodo igralskega treninga (naj se ne zamenjuje z istoimensko glasbeno tehniko) je razvil umetniški vodja Suzuki Company of Toga (Japonska) Tadashi Suzuki. Njegovo metodo so v ZDA začeli poučevati v zgodnjih osemdesetih. Veliko eminentnih igralsko- izobraževalnih programov v ZDA vključuje Suzuki metodo, ki je zelo prepoznavna v profesionalnih gledaliških krogih, kljub majhnemu številu kvalificiranih predavateljev. O njej so pisali in razmišljali v skoraj vseh najvplivnejših gledaliških revijah in publikacijah, kjer se ukvarjajo z resnimi vprašanji sodobnega gledališkega stanja in principa šolanja igralcev.

Marcos Martinez se s Suzuki metodo ukvarja že več kot dvajset let. Vodil je delavnice tako v ZDA kot drugod po svetu.

Delavnice bodo potekale od 11. do 19. maja po tri ure na dan (od is sicer od 11.00 do 13.00 v prostorih Zveze prijateljev mladine Maribor (Razlagova 16).

Dodatne informacije bodo objavljene na internetu in facebooku.     

Udeleženci naj že prvi dan delavnic znajo na pamet naslednje besedilo (v  angleščini):

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/delavnica-suzuki-metode-igralskega-treninga