Palčica

Produkcija: Cankarjev dom, Mini teater, Forum Ljubljana
Avtor: Hans Christian Andersen
Režija: Robert Waltl


foto sonDA

Palčica je ena najlepših in najtankočutnejših Andersenovih pravljic nasploh. To je zgodba o deklici Palčici, ki zaradi svoje nežnosti in krhkosti doživlja različne usode, iz katerih s svojo srčnostjo in ljubeznijo vedno najde pravo pot.  Andersenove pravljice zmeraj govorijo o iniciacijskem procesu, potovanju, ki ga mora človek narediti, da se reši iz težav. Na koncu je  nesreča Palčice nagrajena.
Prva virtualna lutkovna predstava je kombinacija računalniške animacije z lutkovno oziroma gledališko predstavo, ki se odvija v virtualnem računalniškem okolju. Pravljični junaki na platnu oživijo s pomočjo animatorja in ob pomoči občinstva rešujejo glavno junakinjo iz zapletenih situacij. Odprtost in gnetljivost virtualnega prostora omogoča Andersenovi pravljici bogato kreativno okolje, kar navdušuje najmlajše gledalce, saj predstavo lahko tudi sami aktivno soustvarjajo.
Vsaka situacija je sestavljena iz dveh ali več različnih rešitev. Otroci skupaj z animatorjem določijo potek in izberejo značaje za ustrezno  situacijo. Vsa pravljica je strukturirana kot igra z močnim poudarkom na kreativnem skupinskem delu. Pravilna rešitev in odločanje znotraj posameznih situacij pa pomensko vrednost klasične lutkovne predstave še nadgrajuje z upeljevanjem izobraževalno- didaktičnega elementa. Ker pa avtorji predstave želijo približati delovanje zahtevne tehnologije otrokom, se otroci po predstavi lahko sami preizkusijo v vlogi animatorjev in obudijo v življenje glavne junake pravljice.

Zasedba

Avtorja koncepta: Darij Kreuh in Tadej Fius
Likovna podoba: Ana Košir
Glasba: Špela Avsenak
Dramaturg: Ivica Buljan

Nastopa: Robert Waltl

Nagrada na festivalih v Sarajevu, Beogradu in Banja luki


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/palcica