Hlapci/Komentirana izdaja

Produkcija: Prešernovo gledališče Kranj, Anton Podbevšek Teater
Avtor: Ivan Cankar (Blaise Pascal, Étienne de la Boétie, G. W. F. Hegel, Louis Althusser)
Režija: Matjaž Berger

"Nazadnjaštvo je dobro, naprednjaštvo je dobro, najboljše pa so pečene piške!"


foto Boštjan Pucelj

Hlapci predstavljajo nesporni vrh Cankarjeve dramatike, njihova ideja pa vse do danes »žal« ni izgubila svoje za slovenski narod boleče aktualnosti. Cankarjevi Hlapci so bili in ostajajo najradikalnejši in najlucidnejši prikaz stanja duha slovenskega naroda, ki sto let po nastanku drame ostaja pravzaprav identičen, kot je bil ob nastanku drame. Cankar je za osrednjega »junaka« resda izbral učiteljstvo, vendar je več kot očitno, da je želel opozoriti predvsem na problem obče družbe, ki temelji na nenačelnosti in na konformistični miselnosti. Kot je poudaril tudi sam (»Naredil sem veren portret naših sedanjih nadvse umazanih političnih razmer.«), je hotel prikazati vso bedo političnih razmer, in to skozi intimno dramo nekonformističnega učitelja Jermana v njegovem »boju« z oblastjo ter ob natančni diagnozi hlapčevske narave slovenskega naroda.

Kakšno je torej danes, natanko sto let od nastanka Hlapcev, razmerje med Gospodarjem in Hlapcem? Se je slovenska pot učlovečenja od Hlapcev, prek Herojev do Ljudi končno le zaključila pri narodovem »učlovečenju« ali bi naslov Pirjevčevega eseja Hlapci Heroji Ljudje danes zazvenel bolj kot Hlapci Heroji Drhal?

Projekt Hlapci v režiji Matjaža Bergerja se bo soočil z večno živim razmerjem med Gospodarjem in Hlapcem ter ga osvetlil z različnih vidikov, ob pomoči sodobnega filozofskega diskurza, pa tudi neizogibnih filozofskih referenc.

Zasedba

Koncept: Matjaž Berger
Dramaturgija: Nana Milčinski
Kostumografija: Alan Hranitelj
Glasba: Peter Penko
Scenografija: posvetilo Matjaža Bergerja Marini Abramovič in NSK
Lektura: Barbara Rogelj

Nastopajo:


Na 41. tedenu slovenske drame je predstava prejela Nagrado občinstva in Šeligovo nagrado za najboljšo predstavo po izboru publike.


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/hlapci-komentirana-izdaja