Pridna: čičaj pa čakaj (promo drama)

Produkcija: Simona Hamer
Avtor: Simona Hamer


Foto: Simona Hamer

1. DEJANJE, 1. PRIZOR

Tapametna:
Pridna! je enoletna umetniška raziskava patriarhalnih matric v dramatiki, gledališču in svetu. V središče postavi pridne punce – družbeno najbolj sprejemljiv in tako tudi najbolj razširjen model obnašanja žensk, ki ga umetnica problematizira na vsebinski, uprizoritveni in produkcijski ravni. Inspiracijsko izhodišče za prevpraševanje dramsko-gledaliških narativov in (hierarhičnih) načinov dela, predstavljajo ad hoc dogodki in participatorne uprizoritvene prakse ter mejne dramske forme in feministične pisave. V prvem sklopu Pridne!, podnaslovljenem čičaj pa čakaj, umetnico zanima imperativ produktivnosti. Skozi dekonstrukcijo prevladujočih ustvarjalnih procesov in poigravanjem z njihovo inverzijo, premišlja diktaturo časa v kapitalizmu in ontologijo samega performativnega dogodka.

1. DEJANJE, 2. PRIZOR

Taosebna:
V Pridno! vstopam po izkušnji izgorelosti, ki me je – po več kot petnajstih letih prekarnega dela v kulturi – ustavila. Ročna na polno, sredi dirkanja po avtocesti. Zato k ponovnemu zagonu kreativnih motorjev pristopam nekoliko drugače. Manj mehanično, bolj osveščeno, enako agažirano. Drugače. Tako procesa ne začenjam z odhodom v knjižnico, sestanki in možgančkanji. Niti s tipkanjem prvega osnutka drame in slalomiranjem med produkcijskimi količki. Ne. Začenjam na drugem koncu spektra. Kot gledalka.

1. DEJANJE, 3. PRIZOR

Tapoetična:
Biti.
To je (vsa) umetnost.

Začetek.

Zasedba

Dramatičarka in dramaturginja: Simona Hamer
Nastopajo: naključni nastopajoči 

Zahvala: Ministrstvu za kulturo in njihovi delovni štipendiji za samozaposlene v kulturi


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/pridna-cicaj-pa-cakaj