Distanca

Produkcija: SNG Nova Gorica, MN Dance Company, Cankarjev dom
Avtor: Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia
Koreografija: Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia


Foto: Aljoša Kravanja / SNG NG

Plesna uprizoritev.

Pojem distance je sodobni družbi lasten in zelo dobro poznan. Gre za socialno in fizično distanco, za oddaljevanje posameznika na telesni ter posledično tudi na socialni, mentalni in duhovni ravni. S sodobnim načinom življenja in uvajanjem digitalne tehnologije se stiki med ljudmi zmanjšujejo, siromašijo, formalizirajo. Moderne iznajdbe za izboljševanje človekovega življenja vsekakor delujejo, hkrati pa posegajo v tisočletja ustaljene načine življenja, naravne vzorce bivanja, biološke ritme, socialno življenje človeka, ki ogrožajo človekovo telesno in mentalno zdravje. Distanca, ki je v polpreteklem obdobju kovida dobila posebne razsežnosti, je še bolj poglobila prepad med ljudmi, odtujenost, individualizem, oddaljenost človeka od samega sebe, kar je že tako prisotno v sodobni družbi. Hkrati je pospešila tudi razvoj digitalne družbe in umetne inteligence. Prav slednje, ki je v zadnjem času v eksplozivnem porastu, odpira nove možnosti za tehnološki napredek človeštva, a hkrati potencira najnevarnejšo obliko distance – distanco od resničnosti, ki jo človek kot socialna žival tako močno potrebuje.

Aktualna plesna uprizoritev se ne distancira od perečih družbenih tem in s plesom poseže v bistvo človekovega obstoja – bližino. Bližino telesa, sočloveka, soustvarjalca, sveta in planeta, na katerem bivamo. Z mednarodno zasedbo plesalcev bo MN Dance Company v koprodukciji s SNG Nova Gorica prispevalo k motu združevanja in povezovanja, premagovanja vsakršnih distanc, ki ga nosi EPK 2025.

Edina resničnost, ki je ne moremo zanikati, je ta, ki jo občutimo v našem telesu.

Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia

Zasedba

Dramaturginja: Ana Kržišnik Blažica
Avtorica glasbe: Mateja Starič
Oblikovalec svetlobe: Matjaž Bajc
Oblikovalec zvoka: Stojan Nemec
Oblikovalec scenskih elementov: Gorazd Prinčič

Nastopajo:

Tjaša Bucik
Nastja Bremec Rynia
Noemi Capuano
Marie De Silva
Maria Cecere
Paula Garcia
Rebecca Granzotto
Luca Marchi
Erica Modotti
Eri Nishibara
Michal Rynia
Pere Sansaloni Servera
Luka Vodopivec

Krstna uprizoritev


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/distanca