Petra Hazabent, Miha Horvat in gostje: Mrežni center skozi proces Slovarja v nastajanju

Kuratorsko-produkcijski ter kulturno-politični proces.


Foto: Arhiv Nagib

… kreiranje in beleženje (novega) besedišča,
povezovanje raznolikih procesov, pogledov in prostorov onkraj (enega) odra ter (enega) žanra,
čas za raziskovanje, eksperimentiranje in preizpraševanje (novih) prostorov ustvarjanja, (novih) načinov uprizarjanja ter povezovanja,
deljenje ustvarjalnih procesov in praks,
razkrivanje potencialov (novih) mrežnih struktur,
intervencije in prehajanja med različnimi svetovi, skupnostmi ter prizorišči….

Slovar v nastajanju je zamisel, ki skuša skozi kreiranje in beleženje (novega) besedišča, ter skozi raziskovanje, eksperimentiranje in preizpraševanje (novih) prostorov ustvarjanja, načinov uprizarjanja in povezovanja kot tudi deljenja ustvarjalnih procesov razkriti potenciale, in hkrati potrebe (novih) mrežnih struktur oziroma temu primernih centrov. Slovar v nastajanju tako postaja strateški in ustvarjalni dokument artikulacije različnih umetniških del in konceptov skozi izvedbo v živo, kot tudi sredstvo komunikacije navzven, ki neposredno posega v konkretno besedišče, v osišče diskurza umetnosti ter v kulturno-politične in produkcijske strukture.

Ideja in zasnova Slovarja v nastajanju: Petra Hazabent in Miha Horvat + gosti
Produkcija: Društvo Nagib v sodelovanju s Fundacijo Sonda - GT22, MFRU
Partnerji: MKC Maribor + konS, Narodni dom Maribor, Lutkovno gledališče Maribor, Tanz Graz, Mestna občina Maribor, LPK in še v dogovorih


Vir: http://veza.sigledal.org/dogodek/petra-hazabent-miha-horvat-in-gostje-mrezni-center-skozi-proces-slovarja-v-nastajanju-e