LUD Literatura, 10. 5. 2019

Revija Literatura razpisuje natečaj za esej o novi slovenski literaturi

Revija Literatura, ki letos obeležuje tridesetletnico začetka samostojnega izhajanja, ob tem jubileju razpisuje natečaj za esej o novi slovenski literaturi.

Foto: Pixabay

Nagradni sklad je 1500 €. Razdelili jih bodo med tri najboljše eseje po izboru žirije uredništva Literature. 

Rok za oddajo prispevkov je 15. avgust 2019 .

Obseg eseja naj bo najmanj pol avtorske pole in največ eno avtorsko polo (med 15.000 in 30.000 znakov s presledki).

Eseje v treh izvodih z navadno pošto pošljite na naslov LUD Literatura, Erjavčeva 4, 1000 Ljubljana. Besedila opremite s šifro, avtorstvo pa se izkaže z izvodom, ki ga po razglasitvi rezultatov pošljete po elektronski pošti.

 

Organizatorji si pod »novo slovensko literaturo« zamišljajo poezijo, roman, kratko prozo, dramatiko, pa tudi nekatere mejne žanre, kot sta recimo kritištvo in esejistika. Spodbuditi želijo razmislek o stanju slovenskih literarnih zadev po letu 2000, torej v 21. stoletju. Besedila v izbranih kontekstih – ki se bodo npr. primerjalnokritiško ali refleksivno ukvarjala z natančnim branjem avtorskih opusov, z več sorodnimi avtorskimi pisavami, z novimi trendi ali reaktualizacijo polpreteklih pojavnosti na literarnem polju, s posamičnimi ali množičnimi literarnimi pojavi, povezanimi tudi z družbenimi meta­mor­fozami itn. – naj se skratka ne oddaljijo preveč od poudarjeno literarnih tematik.

Več informacij: Natečaj 

Revija Literatura