LGL, 28. 9. 2016

Razpis za podelitev Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine

Društvo slovenskih lutkovnih umetnikov in prijateljev lutk UNIMA Slovenija objavlja razpis za podelitev Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine.

Foto: Pixabay

Pengovova listina predstavlja najvišje priznanje za dosežke na področju lutkovnega ustvarjanja v najmanj zadnjih štirih letih. Pomeni priznanje za pomembne umetniške, literarne in tehnološke dosežke, ustvarjene v obdobju najmanj štirih let.

Klemenčičevo nagrado za življenjsko delo lahko prejmejo ustvarjalci, ki so z vrhunskim delom trajno obogatili slovensko lutkovno in kulturno zakladnico. Podeljuje se za obdobje najmanj 25 let umetniškega ustvarjanja na področju lutkovne ustvarjalnosti v lutkovnih gledališčih in vseh lutkovnih asociacijah, v sorodnih scenskih in  vizualnih  lutkovno animiranih umetnostih, za literaturo in lutkovno teoretično misel, ki pomeni odločilni prispevek k slovenski lutkovni umetnosti in njenih odmevih, vključevanjih ter potrditvah v evropskem in svetovnem lutkovnem dogajanju.

Predlogi za nagrado in priznanje morajo vsebovati ustrezno pisno utemeljitev. Prijavitelji so lahko posamezniki ali institucije.

Predloge kandidatov za Klemenčičevo nagrado in Pengovovo listino sprejemamo v zaprti ovojnici do 21. marca 2017 na naslovu: Lutkovno gledališče Ljubljana, Za UNIMA Slovenija, Krekov trg 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Klemenčičeva nagrada - Pengovova listina«.

Komisija za podeljevanje Klemenčičeve nagrade in Pengovove listine bo po izteku razpisnega roka  pregledala prejete predloge in svojo odločitev pisno utemeljila do 10. junija prihodnje leto.