SLOGI, 25. 5. 2017

Predstavitev knjige Henrika Neubauerja Slovenske opere – od Belina do Božjega delca

Slovenski gledališki inštitut vabi na gostujočo predstavitev knjige Henrika Neubauerja "Slovenske opere – od Belina do Božjega delca" v sredo, 31. maja 2017, ob 17. uri v dvorani SLOGI (1. nadstropje, Mestni trg 17, Ljubljana).

Foto: Arhiv SLOGI

Predstavitev bo vodila novinarka gospa Neva Brun s sodelovanjem avtorja dr. Henrika Neubauerja in pisca spremne besede dr. Boruta Smrekarja, ki je avtorju pomagal z nasveti tudi med pisanjem knjige.

Knjiga, ki ima blizu 300 strani in skoraj 200 enot slikovnega gradiva se posveča operam in operam podobnim skladbam, ki so jih napisali slovenski skladatelji. Skladatelje in njihove opere opisuje v časovnem zaporedju glede na nastanek njihovega opernega prvenca. Temu sledijo vse morebitne izvedbe in preostale opere istega skladatelja. Vsa dela obravnava z vidika njihove recepcije glede na medijske odmeve in mnenja v strokovni glasbeni literaturi.

Triinsedemdeset skladateljev je v vsem obdobju od 18. stoletja do danes napisalo 167 pretežno celovečernih in nekaj krajših opernih skladb ali njim sorodnih glasbenih oblik. Med skladatelji so taki s končano izobrazbo iz kompozicije kot tudi tisti brez formalne izobrazbe, ki so znanje pridobili drugače (s študijem partitur, zasebnim poukom ipd.).

Librete za navedene opere je prispevalo 109 pretežno slovenskih piscev. Med temi je petintrideset ali malo manj kot ena tretjina skladateljev, ki so si besedila za svojih 80 oper napisali sami.

Knjigi so dodana različna kazala: seznam slovenskih opernih skladateljev z njihovimi deli, letnicami nastanka in prvimi izvedbami, seznam naslovov glede na letnico nastanka s podatkom o izvedbi in avtorju, seznam piscev opernih besedil, seznam oper na nosilcih zvoka in slike ter seznam pri raziskavi uporabljenih virov.

Knjiga o slovenskih operah je namenjena vsem, ki imajo opero radi in jim veliko pomeni. Po njej pa naj bi segali tudi tisti, ki za operne ljubitelje in obiskovalce opernih predstav slovensko operno ustvarjalnost uvrščajo v vsakoletne sporede.

Knjiga je izšla s finančno pomočjo Slovenskega gledališkega instituta, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, SAZAS-a, Opere SNG Ljubljana, Glasbene matice Ljubljana in Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Henrik Neubauer, SLOGI

Slovenski gledališki inštitut je bil ustanovljen 28. februarja 2014 in je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega 29. novembra 1952. Oddelki muzeja se ukvarjajo z zbiranjem, hrambo, dokumentiranjem, raziskovanjem, strokovno obdelavo in predstavljanjem raznovrstnega gradiva, ki je pomembno za zgodovino slovenskega gledališča in uprizoritvenih umetnosti v širšem smislu.

Povezava: Vse novice v rubriki Dejavnosti gledališkega inštituta


Slovenski gledališki inštitut
Mestni trg  17, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: slogi@slogi.si
Tel: 01 241 58 00 / Faks: 01 241 58 16