SNG Drama Ljubljana, 1. 3. 2012

Gledališče tudi za slepe in slabovidne

V ljubljanski Drami bodo danes, 1. marca, ob 20. uri slepi in slabovidni ter njihovi spremljevalci prisluhnili novi koncertni uprizoritvi Evripidove satirske igre Kiklop iz aktualnega cikla Replik iz antike. Igro odlikuje izjemno slikovita govorna interpretacija Alojza Sveteta, Aljaža Jovanovića, Klemna Slakonje in Igorja Samoborja.

foto Peter Uhan / Na fotografiji: Klemen Slakonja, Aljaž Jovanović, Alojz Svete in Igor Samobor

V slovenskem merilu doslej edinstveno sodelovanje med Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije in osrednjim slovenskim gledališčem SNG Drama Ljubljana izhaja iz ideje, da mora biti gledališče v čim večji meri dostopno vsem družbenim skupinam, tudi slepim in slabovidnim.

»Če človeku vid deloma ali v celoti ugasne, to še ne pomeni, da so ugasnile tudi njegove kulturne potrebe. Prav nasprotno, kultura lahko marsikomu pomaga pri sprejemanju in preseganju njegovega novega stanja. Zato smo zelo veseli, da tudi pri nas to prepoznava vsak dan več kulturnih ustanov in nam skuša približati svoje najbolj kakovostne umetnine,« pravi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Tomaž Wraber.

Ponudba za ogled igre Kiklop, ki jo je Zvezi društev slepih in slabovidnih velikodušno posredovala ljubljanska Drama, je med člani Zveze naletela na veliko navdušenje. »S to plemenito gesto nam je omogočen ogled literarnega dela znanega in pomembnega antičnega avtorja Evripida, za katerega je med nami veliko zanimanje, še zlasti med tistimi, ki radi posegamo po antični literaturi. Žal pa imamo za tovrstne oglede bolj omejene možnosti. Zato pozornost Drame visoko cenimo, smo zanjo hvaležni in se za tovrstno naklonjenost tudi še naprej toplo priporočamo.«, pravi Anton Žakelj iz Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj.

V SNG Drama Ljubljana so zelo zadovoljni z odzivom članov ZDSSS. V sodelovanju ne vidijo le prvega in doslej v Sloveniji največjega tovrstnega gledališkega povezovanja, temveč predvsem pomemben zgled, ki ga je vredno nadaljevati ter z njim poudarjati in spodbujati inkluzivnost slovenskih gledaliških in drugih kulturnih ustanov. »Med slepimi in slabovidnimi je veliko ljubiteljev gledališča, dolžnost nas teatrov pa je, da se jim v svojem delovanju tudi programsko približamo in jim ponudimo uprizoritve, ki jih tudi z vidika gledališke izkušnje izenačujejo z ostalimi obiskovalci,« je še dodal Eduard Miler, umetniški vodja SNG Drama Ljubljana.

O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je naša najstarejša invalidska organizacija. V svojih devetih regionalnih društvih združuje prek 4.000 članov, ki jim pomaga pri uresničevanju njihovih specifičnih potreb in pri preseganju izgube vida. Pri tem ima pomembno vlogo tudi kultura. Med slepimi in slabovidnimi pa ni le veliko tistih, ki kulturne dobrine uživajo, ampak tudi takih, ki jih ustvarjajo. Tako, kot se družba vedno bolj odpira za najrazličnejše, nekoč pogosto spregledane manjšine, se tudi ZDSSS skuša čim bolj odpreti v družbo in zagotoviti vsem svojim članom enakopravno vključenost v vse oblike zasebnega, poklicnega in javnega življenja, kamor vsekakor sodi tudi kultura.

O Replikah iz antike in koncertni uprizoritvi Kiklop
V januarju 2012 je SNG Drama Ljubljana v sodelovanju z Društvom za antične in humanistične študije Slovenije in dramaturginjo Jero Ivanc na odru Male drame že šestič pripravila ciklus Replik iz antike, ki gledalcem ponujajo koncertne uprizoritve novih ali neuprizorjenih prevodov antične dramatike. Evripidov Kiklop, edina v celoti ohranjena satirska igra, je dramatizacija devetega speva Odiseje, v katerem je opisan Odisejev pobeg iz votline ljudožerskega kiklopa Polifema: kako se mu je predstavil kot Nihče, ga oslepil in se s tovariši izmuznil skrit pod trebuhi ovac, ki jih je Polifem zjutraj spustil na pašo. Evripid je ujeti druščini dodal še Silena in njegove sinove satire, s tem pa dogajanje v duhu satirske igre začinil z dobro mero navihanega humorja. Premiera uprizoritve je bila 25. januarja 2012 v Mali drami.

SNG Drama Ljubljana, 12. 11. 2010
Evripid: Alkestida
SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor, 7. 11. 2013
Zgodba o temeljnem slovenskem super junaku