Jan Krmelj bere sodobno slovensko dramo

Avtor: Jan Krmelj

Jan Krmelj je gledališki režiser in mislec. Štafeto branja sodobne slovenske dramatike je sprejel iz rok Muanisa Sinanovića. S pomočjo SiGledalovega iskalnika je prebrskal bazo sodobnih slovenskih dramskih besedil in se odločil, da obiskovalcem portala v branje priporoči več besedil: Nekje drugje (Zala Dobovšek, Tin Grabnar, Nina Šorak), Slovensko narodno gledališče (Janez Janša), Rdeči atom (Miha Marek), Neke noči neke deklice nekje umirajo (Katja Gorečan), Grobnica za Pekarno (Ivo Svetina), Blaznost igre ter Nižina neba (Nebojša Pop-Tasić), Mi, evropski mrliči (Simona Semenič) ter Sen 59 (Tibor Hrs Pandur).


Jan Krmelj / Foto: Peter Uhan

Najprej iskrena hvala Muanisu Sinanoviću za nominacijo!

Fenomen gledališkega teksta v sodobnosti zajema, kot ideološko vprašanje, radikalne opozicije: na eni strani raziskava forme in na drugi strani oklepanje vsebine. Po moji presoji je konzervativno-liberalni konflikt v nekaterih strukturnih zakonitostih še vedno iskati v jedru mehanizmov, ki vplivajo na to, kako berem gledališke tekste. In vendar je ključno: gledališki tekst ne obstaja brez gledališke uprizoritve. Zato zelo pogrešam živo sodelovanje dramskih piscev v gledaliških procesih – to naj se razume kot vabilo ali nagovor k sprejetju misli, da nihče od nas še ne ve, kaj gledališče je. In če bomo skupaj v tem, da ne vemo, bomo morda nekoč to izvedeli.

Priznam, da imam ob branju sodobne slovenske dramatike cmok v grlu. Že sintagma se mi zdi omejujoča – seveda je jasno, da je zavoljo ekonomsko-produkcijskega konteksta gledališča v Sloveniji to dramatiko nujno brati in podpreti, stati za njenimi besedami v vsakem trenutku, četudi apriorno, a hkrati v tej dramatiki še vedno zeva neka praznina, neka nesuverenost, zaradi katere se mi zdi tudi pričujoči projekt izjemna gesta. Dramatika je pisanje, pisanje, ki se ne neha. In pisati je treba. Treba je soočati svojo konformnost z gledališkimi praksami, ki živijo, ki so živele – da se lahko nekje odprejo možnosti tistih, ki šele bodo prišle.

Dramski tekst je zame prostor sugestij in ne afirmacija avtorja ali kakršnekoli identitete. In če je sodobna dramatika usmerjena predvsem v to, da med formo in vsebino ni več železne zavese, temveč orgija ali celo dejstvo, da pogosto ne vemo, kateri breg je kateri, je zame sugestivnost tekstov danes skrita predvsem v poizkušanju. In predvsem – drznost subjektivne artikulacije sveta, onkraj klišejev, drzniti si osvetliti tematike, motive, podobe ali jezikovne realnosti, ki preko zamolčanega odpirajo prostor uprizoritve. Resnično sugestiven tekst ni hegemonski, ni predvidljiv – ne trudi se bralcu podati odgovora ali ustvarjalcu natančnih navodil, kako ga igrati, temveč pušča neko temeljno praznino, iz katere vznikne slika o tekstu. Pravi tekst se dogaja v tistem, kar ni zapisano. Intriganten tekst torej gradi na tem temeljnem nerazumevanju, temeljni disfunkcionalnosti. Predstava ali branje teksta se vedno rodi iz konstruktivnega nesporazuma. Jezik obstaja zato, da lahko svoje nesporazume poglabljamo in skozi njih gradimo resničnost. Tak tekst se odreka svoji tekstovnosti in odpira nekaj popolnoma drugega, večjega od avtorja in bralca ali gledalca. Večje od teksta.

*
Vrstni red tekstov ne izraža njihove hierarhije:

Štafeto bi predal Poloni Juh, izjemni igralki, ki svojo moč črpa tako iz prezence kot odsotnosti, besede in molka, katere igralsko moč spremlja tudi avtonomna misel o gledališču – ter Ani Lauri Richter, katere misel cenim nad svojo.

Povezave:

Zala Dobovšek, Tin Grabnar, Nina Šorak: Nekje drugje
Janez Janša: Slovensko narodno gledališče
Miha Marek: Rdeči atom
Katja Gorečan: Neke noči neke deklice nekje umirajo
Ivo Svetina: Grobnica za Pekarno
Nebojša Pop-Tasić: Blaznost igre
Nebojša Pop-Tasić: Nižina neba
Simona Semenič: Mi, evropski mrliči
Tibor Hrs Pandur: Sen 59


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/jan-krmelj-bere-sodobno-slovensko-dramo