Mostovi

Produkcija: KUD Transformator, Plesni teater Ljubljana, Studio XXV
Avtor: Tin Grabnar
Režija: Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli, Kolektiv15


Foto: Erik Školiber

Živimo v času, kjer že dolgo ni več poenotenega pogleda na svet. Globalizem, migracije in nove tehnologije so povzročile trk med različnimi družbami. Na istem prostoru smo se znašli ljudje s kar najrazličnejšimi kulturami, prepričanji, običaji in veroizpovedmi. Vrženi smo v okolje, kjer moramo živeti drug z drugim, pa čeprav se ne poznamo. Zaradi nepoznavanja in strahu, se prepad med nami povečuje. Vsak sili na svojo stran brezna in le redkokdaj smo pripravljeni stopiti v dialog.

Vsak človek si na svoji poti skozi življenje izgradi trdnjavo prepričanj, po katerih se ravna. To so merila, ki nas vodijo v življenju in usmerjajo naše delovanje. Ta merila se od človeka do človeka lahko radikalno razlikujejo. To je izredno izmuzljiva tema, ki jo je v gledališkem jeziku težko ujeti. Kako bi lahko najlažje razumeli svoja lastna prepričanja ter prepričanja tujih ljudi? Če bi imeli možnost drug ob drugega postaviti veliko oseb, ki so si v svojih prepričanjih radikalno različne. Tako bi lahko imeli možnost soočenja različnih pogledov na svet. Pred nami bi se razprostrla paleta stališč.

Gledališko-gibalni projekt Mostovi bo ponudil točno to. Dialog v besedi, gibu in podobi med različnimi družbenimi skupinami. Dialog med različnimi verovanji. Dialog stališč. Gledališko-gibalna družbena izkušnja MOSTOVI je proces, ki se začne in konča v gledališču, vendar na svoji poti zaobjame veliko širši spekter in posega v dejanska družbena razmerja. Predstava na oder postavlja ljudi iz resničnih družbenih okolij - predvsem negledališke ljudi, ki s svojim telesom in besedo pripovedujejo zgodbe vsakdana.

Zasedba

Svetovalec za režijo: Tin Grabnar
Dramaturgija: Urša Adamič
Nastopajoči: Kolektiv15
Producentke: Urša Adamič, Barbara Polajnar, Metka Bahlen Okoli
Oblikovanje luči: Janko Oven
Fotografija: Erik Školiber


Vir: http://veza.sigledal.org/uprizoritev/mostovi